Tror det første «Egget» vil være på plass i sjøen neste år

Nyheter
2738

Hauge Aqua, som står bak det lukkede anlegget «Egget», har fått innvilget en viktig dispensasjon.

I august fjor avslørte iLaks at det første «Egget» til Hauge Aqua, som skal brukes til postsmoltproduksjon, skulle ligge i Romsdalsfjorden

Rett før jul søkte sistnevnte om etablering av akvakulturlokalitet på Korsvika i Vestnes kommune. Da området er en såkalt hensynssone for friluftsliv, måtte selskapet også søke om dispensasjon fra interkommunal plan for Romsdalsfjorden.

«Egget». ILLUSTRASJON: Hauge Aqua

Planen er å sette ut «postsmolt-Egget», som er på rundt 2.000 kubikk, på denne lokaliteten. Her skal fisken produseres fram til den er ett kilo, før den blir satt ut i tradisjonelle åpne merder med luseskjørt. Når teknologien er moden, ønsker Hauge Aqua å ha hele produksjon i flere store egg, som er på 20.000 kubikk.

– Viktig etappeseier
Administrasjonen i Vestnes kommune innstilte på å ikke gi dispensasjon, og viste til at hensynet til friluftsliv ble vesentlig satt til side ved å gi dette. Men i slutten av forrige måned gikk planutvalget i kommunen bort fra administrasjonens innstilling, og vedtok å gi Hauge Aqua dispensasjon fra gjeldende plan. Saken skulle egentlig vært endelig avgjort i kommunestyret torsdag, men ifølge Hauge Aqua-gründer Cato Lyngøy, ble ikke saken behandlet.

– Fylkesmannen mente at planutvalgets vedtak var juridisk gyldig, og tilstrekkelig idet planutvalget handlet på en stående fullmakt fra kommunestyret. Kommunestyret vedtok da å trekke saken fra sakskartet, og ta den som en orienteringssak. Siden det har kommet inn to klager på vedtaket i planutvalget, må planutvalget behandlet disse. De kan da endre sitt tidligere vedtak, det vil si ta klagen til følge, eller fastholde sitt tidligere vedtak og avvise klagene. For det siste tilfellet vil saken gå videre til Fylkesmannen, forteller Lyngøy til iLaks.

Lyngøy sier selskapet er glade for vedtaket til planutvalget, og tilliten som er vist.

Cato Lyngøy. FOTO: Aslak Berge

– For oss er planutvalgets vedtak en viktig etappeseier, men søknaden om lokalitet på Korsvika er ikke i mål, understreker han.

Første egg i sjø neste år
Hauge Aqua-sjefen tror det første «postsmolt-Egget» bør være på plass i sjøen i løpet av neste år. 

Til lokalavisen Bygdebladet har Lyngøy tidligere uttalt at selskapet er i forhandlinger med aktuelle aktører med tanke på bygging av det lukkede anlegget. På spørsmål fra samme avis om hvor langt fram i tid det store «Egget» er, svarer han:

– Der er vi avhengige av litt mer risikoavlasting for å ta prosessen videre, og innhente mer konsesjonsvolum. Vår plan videre er at vi at vi skal dra erfaringer av det første egget. Parallelt med dette skal vi jobbe med det store, når det gjelder konstruksjon og utrusting, og søke om forskings- og utviklingskonsesjon til å realisere det. Målet er oppdrett uten lusesmitte.

Hauge Aqua samarbeider med Mowi om det store «Egget». Oppdretteren har fått seks utviklingstillatelser for konseptet, men har tidligere uttalt at de vurderer å skrinlegge prosjektet grunnet for høye produksjonskostnader