Deler ut konsesjoner til 1,2 mrd

451

– De nye konsesjonene vil bidra til arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.


Faggruppen som står for tildelingen av konsesjoner har mottatt i alt 255 søknader. I gruppe B, hvor det nå er klart hvem som vinner frem, var det 72 søknader.

– Den store interessen for konsesjonene vitner om en næring som har tro på seg selv og fremtiden. Det er en optimisme jeg deler, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Samlet vederlag for de 15 tillatelsene er kr. 904 155 000, og de vinnende budene varierer mellom 66 og 55 millioner kroner. Det resterende 30 konsesjonene deles ut til fast pris. Det totale vederlaget for samtlige 45 konsesjoner vil dermed bli på 1,2 milliarder kroner. 40 prosent av dette,  480 millioner kroner, vil tilfalle kommunene, forutsatt at alle konsesjoner blir tildelt.

– Jeg mener kommuner som stiller areal til rådighet for oppdrettsnæringen bør oppleve større positive ringvirkninger fra aktiviteten, og dette er et bidrag i denne retningen, sier fiskeriministeren.

De 15 konsesjonene er tildelt etter en lukket budrunde, mens de resterende 30 konsesjonene i tildelingsrunden blir tildelt til fastpris. Faggruppen fortsetter nå arbeidet med behandlingen av de øvrige søknadene.