De billigste lakseaksjene

1150

Den er blitt kritisert for å være gjeldstynget, sykdomsbefengt og svakt drevet. Men den er meglerhusenes favoritt og foretrukne valg, når de skal trekke frem den aller billigste lakseaksjen på Oslo Børs. 

Grieg Seafood er den billigste lakseaksjen på Oslo Børs. Til tross for at den har mer enn doblet seg i verdi siden juli, er den fortsatt den billigste aksjen målt etter P/E, ifølge konsensusestimater fra 14 meglerhus.

P/E er en hyppig brukt metode for å vurdere hvor billige eller dyre børsnoterte aksjer er. P/E måler forholdstallet mellom aksjekurs (P) og nettoresultat per aksje (E). Et lavt forholdstall indikerer at aksjen er billig. Normalt handles aksjer mellom 5 og 20 i P/E.

Ingen andre lakseaksjer på børsen matcher Griegs P/E 9,5. Bergensselskapet la i midten av februar frem sitt årsresultat for 2012, og fasit ble et underskudd på hele 205 millioner kroner. Det skremmer likevel ikke analytikerne, som tror på kraftig resultatbedring for bergenselskapet i 2013.

PE

Hårfint etter Grieg Seafood ligger det færøyiske flaggskipet Bakkafrost. Bakkafrost handles på P/E 9,6. Bakkafrost har de siste år utfordret SalMars gamle posisjon som den mest kostnadseffektive av alle de børsnoterte lakseoppdretterne.

Den dyreste lakseaksjen målt etter P/E 2013 er The Scottish Salmon Company (SSC). Den skotske småoppdretteren prises til P/E 16,3.

Den suverent mest omsatte av alle aksjene i fiskeri- og havbrukssektoren på Oslo Børs, Marine Harvest, handles på P/E 13,7. Marine Harvest handles normalt til en premie relativt til andre fiskeaksjer, kort og godt grunnet sin overlegne likviditet og aggressive utbyttepolitikk.