Davidsen tar over FHL

641

Trond Davidsen, direktør for havbruk, erstatter som Geir Andreassen administrerende direktør for FHL. Davidsen er imidlertid ikke søker og er dermed kun konstituert i stillingen.

FHL melder selv i en epost om det midlertidig lederskifte i organisasjonen. Etter avtale med styret i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) fratrer Geir Andreassen stillingen som administrerende direktør 1. oktober. Andreassen går da over i stilling som administrerende direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Fra samme dato konstitueres Trond Davidsen, direktør for havbruk i FHL, som administrerende direktør for FHL. Davidsen er ikke søker til stillingen. Styret regner med at prosessen med å ansette ny adm. dir. i FHL vil være ferdigstilt innen 1. desember.