China Fishery matcher Cermaq

510

China Fishery Group har ikke gitt opp kampen om Copeinca. Idag melder kineserne at de matcher Cermaqs bud på 59,70 kroner per aksje. De legger ikke skjul på at de er svært kritiske til Copeinca-styrets disposisjoner.

Det er oppkjøpsmålet Copeinca som melder om det nye budet i en børsmelding torsdag morgen. Samtidig har China Fishery Group (CFG) valgt å forlenge budperioden til 10. mai.

I en pressemelding distribuert av PR-byrået First House protesterer også CFG mot Copeinca-styrets beslutning om å utstede nye aksjer direkte til Cermaq, noe som i prinsippet gir Cermaq kontroll over mer enn 50 prosent av Copeinca. Dette ble gjort uten å informere CFG.

«Dette forsøket av Copeincas styre for å blokkere ethvert tilbud på eller over prisen tilbudt av Cermaq, er etter CFGLs syn svært uheldig og det motsatte av god corporate governance», heter det i pressemeldingen.

CFG peker på at beslutningen hemmer Copeinca-aksjonærenes muligheter til å selv avgjøre hvem som ville være den mest lønnsomme og beste eier i tiden fremover – hensyntatt driftssynergier og muligheten for bud som kan være enda høyere enn Cermaqs bud.

Avtalen mellom Copeinca-styret og Cermaq skal være avhengig av visse betingelser. Siden disse betingelsene ikke er oppgitt, velger CFG å matche Cermaqs bud.