Nytt fiendtlig oppkjøp

905

Da China Fishery Group la inn bud på Copeinca i forrige uke, var det et et nytt eksempel på et fiendtlig oppkjøp i fiskeri- og havbruksektoren. Det er en økende trend for å skyte først og spørre etterpå på Fiskebørsen.

Det var tidlig i forrige uke at det Singapore-noterte China Fishery Group la inn et cash-bud på aksjene i det peruvianske fiskemelselskapet Copeinca. Budet på 53,85 kroner per aksje ble bryskt og omgående avvist av Copeinca-styret. Markedet spekulerer åpenbart i at China Fishery Group vil komme med et forbedret bud, og Copeinca-aksjen er sist blitt handlet på 59,25 kroner. Premien på ti prosent av budet er et håndfast prov på markedets optimisme.

Tidligere var det ikke tradisjon for fiendtlige oppkjøp i fiskeri- og havbruksektoren på Oslo Børs. Oppkjøpsobjektenes styre og ledelse har normalt sett vært varslet i forkant – noe en så ved for eksempel Pan Fish’ oppkjøp av Marine Harvest, Pan Fish’ kjøp av Domsteins eierpost på 20 prosent av Fjord Seafood og seinest ved Marine Harvests nylige kjøp av Morpol.

Fiendtlige oppkjøp har imidlertid forekommet tidligere, som for eksempel ved Fjord Seafoods kjøp av 12,9 prosent av Cermaq. Dette oppkjøpet lyktes forøvrig ikke, og daværende Fjord-sjef Helge Midttun måtte selge seg ut av Cermaq med uforrettet sak – og en gevinst på 231 millioner kroner.

Det var også et fiendtlig oppkjøp da Austevoll Seafood kjøpte seg opp til majoritetseierskap i Lerøy Seafood høsten 2008. Timingen til Møgster-familien den gang var utmerket, og har utviklet seg til en gullkantet investering. Dette til tross for at en rekke nøkkelpersoner forlot Lerøy i kjølvannet av oppkjøpet.

Hvorvidt China Fishery Group lykkes i sitt overtakelsesforsøk i Copeinca er for tidlig å si. Kineserne møter djerv motstand fra familien Dyer Coriat, og mye tyder på at oppkjøpet kan bli en føljetong utover våren.