Cermaq vil innfri obligasjonslån

542

Cermaq kaller inn sine obligasjonserie til møte, og er beredt på å innfri det utestående obligasjonslånet i forbindelse med et eventuelt salg av EWOS.

Et eventuelt salg av EWOS vil innebære en vesentlig endring av selskapets virksomhet. Cermaq vil derfor, forutsatt inngåelse og gjennomføring av en endelig avtale vedrørende salg av EWOS, tilby førtidig innfrielse av utestående obligasjoner i CEQ01 (ISIN NO 001065771.1), skriver Cermaq i en børsmelding.

Forslaget om betinget førtidig innfrielse har samtykke fra det nødvendige flertall, gjennom forhåndsaksepter fra obligasjonseiere som til sammen representerer mer enn 2/3 av utestående obligasjoner.