Casher inn på laks

526

Fiskerikonglomeratet Austevoll Seafood fremhever laks som hoveddriveren bak selskapets resultater i første kvartal. Uten oppdrett hadde det blitt en mager bunnlinje.

Austevoll Seafood er majoritetseier i Lerøy Seafood Group, og får godt betalt for det i kalaskvartalet i årets tre første måneder. Austevoll-konsernet hadde driftsinntekter på 3 616 millioner kroner og en EBITDA på 745 millioner kroner i første kvartal.

Den sterke økningen i omsetning og EBITDA kommer i hovedsak fra virksomhetsområdet innenfor atlantisk laks og ørret, skriver selskapet i en børsmelding.

Prisoppnåelsen for atlantisk laks og ørret har vært betydelig høyere i første kvartal 2014
sammenlignet med samme kvartal i 2013. Dette gjenspeiles også i et sterkt driftsresultat fra
virksomhetsområdet.

Også virksomhetsområdene innenfor pelagisk fisk har hatt en økning i omsetning og EBITDA i første kvartal 2014 sammenlignet med samme kvartal i 2013.

EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var 608. I inntekt fra tilknyttet virksomhet var i første kvartal 60 millioner kroner. De største tilknyttede selskapene er Pelagia AS, Norskott Havbruk AS (eier av det Skotske oppdrettsselskapet Scottish Sea Farms Ltd.), Villa Organic AS og Brødrene Birkeland AS.

Resultat før skatt og biomassejustering er i første kvartal 628 millioner kroner.

Austevoll Seafood ASA (AUSS) og Kvefi AS gjennomførte sammenslåing av sine virksomheter i Europa innenfor pelagisk fisk til konsum, fiskemel og -olje i januar 2014. Norway Pelagic Holding AS og Welcon Invest AS har som følge av denne avtalen vært behandlet som en avhendingsgruppe holdt for salg i AUSS sitt konsernregnskap i 2013.

Konsernet er solid med 54 prosent egenkapitalandel. Konsernet hadde en netto rentebærende gjeld ved utgangen av første kvartal på 3 159 millioner kroner.