Brukte halvannet år på å avslå søknad

622

11. januar i fjor klaget Ballangen Sjøfarm til Fiskeridepartementet på at selskapet hadde fått avslått en søknad om å få en visningstillatelse. Fiskeridirektoratet sa nei. Fiskeridepartementet sa endelig nei til Ballangen Sjøfarm 30. juni i år – halvannet år etter at klagen ble sendt.

Selskapet skrev i sin klage at de ønsker at publikum skal få se havbruksnæringens virkelighet, «la folk kjenne på kroppen hva oppdrett er og ikke minst la en slik visningskonsesjon være fundamental for tiltrekning til næringen og informasjonsutveksling med publikum».

-Formidlingen skal forestås av «en dedikert person som er ansatt, med formidlingskunnskap» ved hjelp av powerpointpresentasjoner med lyd- og bildeeffekter. Det skal utarbeides 9 presentasjoner, som er tilpasset ulike typer besøkende. I tillegg skal presentasjonene oversettes til tysk og engelsk. Det skal også «tilstrebes» å lage en film som kan benyttes i powerpointpresentasjonen, vises på Kaia Kafe eller om bord i båt og flåte, skrev selskapet, slik departementet har forstått klagen.

For å få en visningstillatelse må den være organisert slik at «den er særlig egnet for formidling og tilrettelegging for publikum».

Departementet er kommet til at Ballangen Sjøfarm ikke har godtgjort gjennom sin søknad at tillatelsen vil bli drevet slik at den er særlig egnet for formidling og avslår derfor søknaden.

Det er også vist til at Kleiva Fiskefarm, Lofotakvariet og Akvakultur i Vesterålen har en samlet visningsbiomassen på 1.500 tonn. Alle ligger mindre enn 30 mil fra Ballangen.