Bonuspott for Marine Harvest-toppene

244

Marine Harvest har sikret seg egne aksjer til selskapets bonusprogram.

I går kjøpte Marine Harvest 186.207 egne aksjer til en snittkurs på 68,1687 kroner per
aksje. Aksjene ble kjøpt for videresalg til 46 ledere som deltok i 2011 tildeling under selskapets aksjekursbaserte bonusordning.

Deltagerne blir betalt en kontantbonus tilsvarende den positive forskjellen mellom basisverdien av enhetene tildelt i 2011 og den avsluttende aksjekursen til Marine Harvests aksjer den 28. mars 2014, 69 kroner, multiplisert med antall enheter. Full justering for utbetalt utbytte fra Marine Harvest, fra tildelingstidspunktet til forfall, er tatt hensyn til ved beregning av bonus for
hver deltaker. Videre er bonus begrenset til to års lønn, skriver selskapet i en børsmelding.

Deltakerne er pålagt å bruke bonus etter fradrag for skatt til å erverve aksjer i Marine Harvest til en pris per aksje som tilsvarer den nevnte sluttkurs. For dette oppgjøret kjøpte Marine Harvest aksjene til 68,1687 kroner per aksje og videresolgte dem til deltakerne på en pris tilsvarende sluttkurs.

Følgende primærinnsidere i selskapet har kjøpt aksjer:

+-------------------+------------------------------+---------------------------+
|          |  Shares purchased on 1 April|   Total number of shares|
|          |             2014|           owned|
+-------------------+------------------------------+---------------------------+
|Alf-Helge Aarskog |            34,285|          138,434|
+-------------------+------------------------------+---------------------------+
|Marit Solberg   |             8,571|           47,677|
+-------------------+------------------------------+---------------------------+
|Ola Brattvoll   |             8,571|           9,095|
+-------------------+------------------------------+---------------------------+
|Henrik Heiberg   |             3,428|           26,176|
+-------------------+------------------------------+---------------------------+
|Øyvind Oaland   |             3,428|           19,252|
+-------------------+------------------------------+---------------------------+
|Ben Hadfield    |             1,786|           6,734|
+-------------------+------------------------------+---------------------------+
|Turid Lande Solheim|             1,714|           2,527|
+-------------------+------------------------------+---------------------------+