Biomassen på nivå med fjoråret

940

Norges biomasse av laks var ved utgangen av januar skarve 0,3 prosent over nivået ved utgangen av januar 2012.

Det viser beregninger fra Kontali Analyse. For alle praktiske formål betyr det at biomassen, laksen som står i sjøen, er identisk med fjoråret.

Samtidig har laksemarkedet vokst betydelig i løpet av de siste 12 måneder. Konstant tilbud og stigende etterspørsel etter laks har medført stigende priser for laksen. Forrige ukes laksepris var åtte til ni kroner høyere per kilo sløyd laks (FOB oppdretter) enn hva tilfellet var på samme tid i fjor.