Ber om erstatning for algerammede oppdrettere

Nyheter
839

Sjømatbedriftene ber regjeringen vurdere å opprette en erstatningsordning for algerammede oppdrette.

– Oppblomstringen av giftige alger vi nå ser i Nordland og Troms har rammet hardt, og brutalt, og ført til massedød av oppdrettslaks. Situasjonen oppleves som kaotisk. Det vi nå ser er at algene sprer seg raskt og tar livet av stadig mer oppdrettsfisk, sier Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene, til iLaks.

Eriksson peker på at en av de store utfordringene er at slike oppblomstring vi nå ser av den giftige algen er vanskelig å forutse. Der vær og vind er avgjørende faktorer som vil kunne påvirke utbredelse og varighet.

Parallell
– I fjor opplevde mange bønder en svært vanskelig år ved at de fikk ødelagt avlingene sine på grunn av tørkesommeren. Den gang gikk regjeringen inn med om lag 2,5 milliarder kroner i erstatning til bøndene i det såkalte tørkeoppgjøret. Jeg mener det er en klar parallell til den situasjonen algerammede oppdrettere nå opplever i Nordland og Troms, sier Eriksson.

Sjømatbedriftene merket seg at algeoppblomstringen så langt har tatt livet av laks til 720 millioner kroner, ifølge beregninger fra Fiskeridirektoratet. Videre har Nordea uttalt at utbruddet av den giftige algen kan føre til en halvering av den ventede veksten i år, og at man kan komme opp i 2,4 milliarder kroner i tapt salgsverdi, noe de omtaler som et forsiktig anslag.

– Vi skjønner da at situasjonen er svært alvorlig, og kan få svært store konsekvenser for næringen generelt, og for de selskapene som rammes spesielt, sier Eriksson, som trekker frem et av selskapene som har blitt hardt rammet: Ballangen Sjøfarm, sør for Narvik, som anslår at algene har drept laks for opp mot 200 millioner kroner.

Avbøtende
Eriksson har merket seg at fiskeriministeren vil se på avbøtende tiltak.

– Dette synes jeg er svært gode signaler fra Fiskeriministeren. Det er liten tvil om at den situasjonen vi nå ser gjør at det er naturlig at havbruksnæringen får en tilsvarende erstatningsordning som tørkerammede bønder fikk i fjor, sier Eriksson.

Sjømatbedriftenes administrerende direktør er imponert over hvordan oppdretterne jobber med å flytte laks og sørge for at mest mulig blir berget.

– Jeg vil også berømme myndighetene ved både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet som er til stede og legger ned betydelig innsats for å kartlegge situasjonen og få kontroll på den, sier Eriksson.