Bak fjoråret

359

For tredje uke på rad henger eksporten av laks etter ukevolumet i fjor.

Et eksportvolum på 20.115 tonn laks i uke tre er årets høyeste, men kun marginalt over kvantumet uken før. Selv hensyntatt og justert for en første eksportuke med få slaktedager, ligger årets norske lakseeksport, målt i tonnasje, klart etter fjoråret.

De tre første ukene av året er det blitt eksportert 48.802 tonn norsk oppdrettslaks (omregnet til rund vekt). Dette er klart svakere enn på samme tid i fjor, da det var eksportert 55.415 tonn, ifølge den siste eksportstatistikken fra Norges Sjømatråd.

Største kjøper av fersk laks i forrige uke var Russland, med 1.712 tonn, foran Polen med 1.634 tonn. Snittprisen (levert den norske grense) var 49,26 kroner. Til sammenligning var lakseprisen på samme tid i fjor atskillig mer moderate 34,78 kroner kiloet.