Aspaker inviterer til åpent innspillsmøte

505

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer til det andre innspillsmøte om ny melding til Stortinget om hvordan en skal få til en forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Møtet skal holdes i Bergen.

Møtet arrangeres på formiddagstid 2. september i studentbygget Det Akademiske Kvarter. Hovedmålet med stortingsmeldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen ved å fremme en ny og forutsigbar politikk for kapasitetsvekst.

Møtet er åpent og alle som er opptatt av de framtidige rammevilkårene til havbruksnæringen er velkommen til å dele tanker og ideer og drøfte politikk med fiskeriministeren, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Et detaljert program for møtet kan du lese her.