AquaGen økte inntektene, men leverte svakere driftsresultat

Nyheter
1661

Avlselskapet AquaGen opererer med avvikende regnskapsår, og har nylig levert tallene fra juli 2016 til og med juni 2017.

Trondheimsselskapet som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale til den globale havbruksindustrien, har økt inntektene fra 438 millioner kroner i 2016 til 474,3 millioner kroner i 2017.

Likevel går driftsresultat tilbake i samme periode fra 92,8 millioner kroner til 87,6 millioner kroner.

– Tilfredsstillende
– Vi vurderer resultatet for 2016/17 som tilfredsstillende. Den nye produktlinjen som ble lansert i 2016, med Gain som topproduktet, har fått god mottakelse i markedet,  og resultert i en betydelig topplinjevekst de siste to årene. Imidlertid er kostandene knyttet til utvikling og produksjon av denne type høyteknologiske produkter betydelige, noe som forklarer reduserte marginer i selskapet. Vi er definitivt ikke fornøyd med en situasjon hvor det er mer lønnsomt å høste kjøttverdien til en stamfisk enn å kapitaliser på genetikken som er utviklet med betydelige FoU investeringer gjennom nærmere 50 år, skriver administrerende direktør Odd Magne Rødseth i en e-post til iLaks.

Tross reduserte marginer, er selskapet på offensiven.

– Vi har imidlertid god tro på at produksjonsoptimalisering samt skalaeffekt vil kunne bedre lønnsomheten i den nye produktserien i årene fremover. På tross av lavere lønnsomhet har vi ingen planer om å reduserer våre FoU investeringer de nærmeste årene.  Med nye muliggjørende teknologier på vei inn i anvendt lakseavl er vi svært optimistiske med hensyn på vårt bidrag til å løse næringens utfordringer, skriver Rødseth.

Forventer akkumulert tap på 50 mill.
Selskapet kjøpte i fjor Profunda. I august 2017 kjøpte AquaGen også aksjemajoriteten i det danskbaserte avlsselskapet AquaSearch ova ApS, en av verdens ledende leverandører av genetikk til porsjonsørretmarkedet.

AquaGen har vært utsatt for utbrudd av ILA både ved lokalitet Tingvoll og ved Profunda sin landlokalitet i Barstadvik i Ørsta kommune.

– Årets resultat er også preget av ILA påvisingen på stamfisk fra Tingvoll i juni 2017.  Vi forventer et akkumulert tap i overkant av 50 millioner kroner som delvis er tatt på årets regnskap og delvis vil belaste neste års resultater. Når det gjelder ILA mistanken som Mattilsynet har rettet mot Profunda i romjula avventer vi fremdeles resultater fra oppfølgende analyser. Uansett utfall vil dette ha minimal betydning for resultat og leveranser fra AquaGen de neste årene, avslutter Rødseth.