80 prosent fall i PD sør for Hustadvika

744

Det har kun vært fem tilfeller av virussykdommen pancreas disease sør for Hustadvika i årets første kvartal. Samtidig har det vært åtte PD-tilfeller nord for bekjempelsessonen, hvilket er mer en dobling sammenlignet med fjoråret.

Det har hittil i år bare vært fem tilfeller av PD sør for Hustadvika, hvilket er mye lavere enn i fjor da det i tilsvarende perioden ble rapportert 26 tilfeller sør for Hustadvika. Det skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

I 2011 og 2010 var tallene for første kvartal henholdsvis 14 og 12. Nedgangen i antall tilfeller er særlig påfallende i Hordaland med bare ett tilfelle hittil i år, mens dette tidligere har vært «hot-spot» for PD-endemien. Årsaken til denne nedgangen er ukjent for Veterinærinstituttet. Vanntemperaturene har vært lave, men om dette har påvirket sykdomsbildet er uklart. Vi vet derfor ikke om det er snakk om en reell nedgang, eller om PD-tilfellene bare kommer senere enn tidligere år, skriver Veterinærinstituttet.

Nord for Hustadvika har det vært åtte tilfeller i løpet av årets tre første måneder, hvilket er dobbelt så mange som på dette tidspunktet i fjor.  Dette er trolig en følge av at bekjempelsesstrategien for PD ble endret med en ny forskrift for Nordmøre og Trøndelag fra årsskiftet.