66 millioner per hode

886

De er like mange medlemmer som i puddelrockbandet Kiss. Men gjengen i bergenseksportøren Front Marine solgte fisk for over 66 millioner kroner hver i 2012.

Utbryterne fra storeksportøren Seaborn eksporterte fisk for 265,8 millioner kroner i 2012. Fordeles det per hode blir det en omseting på 66,45 millioner kroner.

– Vi er fire, og blir fem fra første september, sier daglig leder Jonny Sæterbø i Front Marine til iLaks. – Det var bra omsetning per hode, ja. Hun ene jobber med back office, så per nu er vi tre personer som jobber med å selge fisk. De fleste av oss har vært i gamet en stund, så vi hopper ikke på altfor dypt vann for å si det sånn, legger han til.

Omsetningsøkningen på hele 203 prosent fra oppstartsåret 2011 har sin naturlige forklaring.

– Vi fikk bare bare fire måneders drift i 2011, så det var de fire beste månedene, forklarer Sæterbø. – I fjor var det første hele året med cirka 9.000 tonn. Det er det første året der man må prøvde å tilpasse seg, sier han.

– Vi har et mål om å bygge oss opp til en posisjon til 15.000 tonn til å begynne med. Vi nærmer oss målet i år.

– Til tross for salgsøkningen ble driftsresultatet på linje med 2011; koster veksten marginmessig?

– Jeg tror den veksten vi har er naturlig. Når vi når 15.000, tror jeg ikke veksten blir uhemmet. Det blir en kontrollert vekst. Derfra vil vi selge ut i fra den kapasiteten vi har. Vi har hatt veldig ok på tilgang på fisk. Jeg tror ikke det blir utfordringen, heller på salg å få plassert det til en fornuftig return, sier han.

Front Marine holder, i likhet med Lerøy Seafood Group, til på Bontelabo ved innseilingen til Vågen i Bergen. Største aksjonær i selskapet er Slakteriet Holding med 35 prosent av aksjene. Slakteriet Holding er kontrollert av Ole Johan Eilertsen.

(Forsidefoto er tatt av Snolys.no).

Resultat Front Marine AS

(Alle tall i millioner kroner)

2012 2011 Endring i %
Omsetning 265,8 87,6 203,4 %
Driftsresultat 3,8 3,1 22,6 %
Resultat før skatt 1,7 2,7 -37,0 %
EBIT/Sales 1,4 % 3,5 %