100 bedrifter vil ha departementsbesøk

550

Tidlig i juli ba Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) bedrifter som ønsket besøk av departementet om å melde seg innen 1. september. Ifølge postjournalen til departementet har det meldt seg cirka 100 bedrifter. Deriblant følgende fra fiskeri- og havbruksnæringen:

AquaGen, Maritech, Norges Råfisklag, Lofoten Mat, Europharma, Lingalaks, Brødrene Sperre, Fiskebåt, Lie Gruppen, Salmar, Eidesvik Havfiske, Biotrål og Marine Harvest.

Besøkene gjennomføres under parolen «NFD ut i landet».

Besøkene skal gjennomføres i perioden 20.-24. oktober og det er de ansatte i departementet som skal reise rundt omkring. Stikkordet for turneen er innovasjon, hvordan lykkes internasjonalt og bærekraftig næringsliv.

– Vår jobb er å få næringslivet opp og frem. Vi ønsker innspill til hvordan vi kan styrke bedriftenes konkurransekraft. Samtidig håper vi bedriftsbesøkene kan gi et lite innblikk i hvordan departementet jobber, sa næringsminister Monica Mæland da programmet ble lansert i sommer.

«NFD Ut i landet» retter seg mot bedrifter, næringsforeninger, næringsklynger og kommuner.

Fiskeridepartementet opplyser til iLaks at departementet vil sende ut 50 grupper. Det betyr at mindre enn halvparten av dem som har ønsket besøk, får besøk. Departementet opplyser videre at gruppene tildeles denne uken.