Wilsgård Fiskeoppdrett kjøper grønn konsesjon fra Nordlaks: – Løyvet passer bedre hos oss

Nyheter
1869

Det er gått over fem år siden Nordlaks fikk en grønn konsesjon til oppdrett av triploid fisk. Siden da har konsesjonen stått ubrukt, men nå overtar Wilsgård Fiskeoppdrett den.

Fiskeridirektoratet lyste i 2013 ut 45 grønne konsesjoner. Tildelingen hadde som mål å stimulere til utvikling av nye teknologiske eller driftsmessige løsninger som reduserer miljøutfordringene i havbruksnæringen. Søknadene ble vurdert av en egen faggruppe utnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Nordlaks, som fikk en slik grønn konsesjon, holdt i vår på å miste den, fordi departementet mente at oppdretteren forholdt seg passiv til å få på plass drift av konsesjonen. Men nå overtar altså Wilsgård Fiskeoppdrett på Senja den.

– Det er korrekt. Vi overtar løyvet fra Nordlaks, bekrefter daglig leder Fredd Jarle Wilsgård i Wilsgård Fiskeoppdrett til iLaks.

– Passer bedre hos oss
Avgjørelsen fra Nærings- og fiskeridepartementet kom 5. juni. Det viser dokumenter som iLaks har fått innsyn i.

Advokatfirmaet Haavind har bistått Wilsgård Fiskeoppdrett i prosessen. I brevet fra departementet til Haavind heter det at «forutsatt at eneste endringer er hvem som er innehaver av tillatelsen, samt hvilken tillatelse som konverteres, har departementet ingen motforestillinger mot overføringen, eller å andre det aktuelle vilkåret i vedtaket.»

Departementet mener videre det er positivt at konsesjonen, som ble delt ut i 2014, tas i bruk. Fiskeridirektoratet slutter seg til vurderingen gitt av departementet.

Wilsgård Fiskeoppdrett har siden 2014 drevet med oppdrett av triploid laks, og har tilsvarende vilkår i selskapets grønne konsesjoner, som er i konsesjonen de overtar fra Nordlaks.

– Vi har etablert hele produksjonleddet gjennom settefisk og matfisk i henhold til vilkårene i de grønne konsesjonene. Det løyvet passer bedre hos oss, mener Fredd Jarle Wilsgård.

Det er Nordlaks enig i. Kommunikasjonssjef i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen, mener selskapet ikke har klart å knekke koden for å produsere triploid fisk på en god måte.

– Nordlaks har over lengre tid gjort forsøk med triploid fisk, men vi har så langt ikke lykkes med denne produksjonen i den grad vi mener er nødvendig for å ta konsesjonen i bruk. Nordlaks har bare en slik konsesjon, og vi har vurdert det som mest hensiktsmessig å avhende konsesjonen til andre som både har lykkes med triploid produksjon, og som har flere konsesjoner og dermed større muligheter for å få til en rasjonell og god drift, skriver Martinussen i en e-post til iLaks.

Ukjent salgssum
Da Nordlaks fikk sin grønne konsesjon, kostet den ti millioner kroner. Hva Wilsgård Fiskeoppdrett må ut med når konsesjonen overtas, vil ikke Fredd Jarle Wilsgård si noe om.

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om dette. Det er et forhold mellom oss og Nordlaks, og jeg tenker det ikke er viktig i den her sammenhengen, sier Wilsgård.

– Hva er viktig?

– Det som er viktig at vi får satt i gang ytterligere en konsesjon basert på ekspertgruppen sine anbefalinger om hvordan norsk havbruksnæring kan ta ytterligere skritt i retning av å være grønnere, sier Fredd Jarle Wilsgård.

Ifølge Wilsgård vil det ta tid før alt er på plass, slik at konsesjonen kan benyttes.

– Tidligst høsten 2020 kan den bli tatt i bruk, sier Wilsgård til iLaks.

Selskapet vil da ha seks konsesjoner, hvorav en er blå. Den skal også konverteres til grønn, ifølge Wilsgård.

Må svare Mattilsynet
Nylig fikk Skardalen Settefisk, som produserer smolt for Wilsgård Fiskeoppdrett, avslag fra Mattilsynet på søknad om produksjon av triploid laks i 2019 og 2020, fordi kravene for utprøving av produksjon av triploid fisk ikke oppfylles.

Fredd Jarle Wilsgård sier dette ikke vil få noen innvirkning på konsesjonen de overtar fra Nordlaks.

– Men det er jo vårt settefiskanlegg, og vi må svare på den avgjørelsen fra Mattilsynet. Dette må uansett være på plass. Vi har tro på at vi skal kunne svare på kravene fra Mattilsynet, slik at det ikke blir noen problemer, avslutter Wilsgård.