Fikk avslag på søknad om å produsere triploid laks

Nyheter
1576

Mattilsynets region Nord har avslått søknaden fra Skardalen Settefisk om produksjon av triploid laks i 2019 og 2020, fordi kravene for utprøving av produksjon av triploid fisk ikke oppfylles.

Det opplyser Mattilsynet om på sine nettsider.

Skardalen Settefisk, som produserer smolt for Wilsgård Fiskeoppdrett, holder til i bygden Samuelsberg i Kåfjord kommune i Troms. Selskapet søkte 29. mai Troms Fylkeskommune om produksjon av triploid laks. Mattilsynet har behandlet søknaden og dokumentasjon for å vurdere om de oppfyller kravene i akvakulturdriftsforskriften og dyrevelferdsloven. 

I søknaden er det beskrevet at produksjon av triploid laks på Skardalen Settefisk inngår i NRS Farming sitt prosjekt ledet av Havforskningsinstituttet.

Ifølge Havforskningsinstituttet skal prosjektet avsluttes i 2019, og Mattilsynet skal få en rapport med anbefalinger om velferd hos triploid laks mot slutten av 2020 eller tidlig i 2021.

– Dette betyr at det ikke er dokumentert at hold av triploid fisk er velferdsmessig forsvarlig, skriver Mattilsynet.

Utprøving av triploid laks er kun lovlig å gjennomføre i kommersielle anlegg dersom utprøvingen oppfyller forutsetningene i akvakulturdriftsforskriftens § 20 tredje ledd, bokstav a til f. Mattilsynet region Nord mener at denne søknaden ikke oppfyller forutsetningene i akvakulturdriftsforskriftens § 20 tredje ledd.

Avslaget kan påklages.