Nordlaks holdt på å miste grønn tillatelse

Nyheter
1309

Får beholde tillatelsen «under sterk tvil». 

I 2014 fikk Nordlaks en grønn tillatelse til oppdrett av triploid laks. En slik tillatelse må tas i bruk i løpet av to år.

Ifølge VOLl forsøkte Nordlaks å få endret vilkårene kort tid etter tillatelsen ble gitt, fordi selskapet mente Mattilsynet ikke ikke kom til å godkjenne oppdrett av triploid laks. I 2018 fikk de endelig avslag fra Nærings- og fiskeridpartementet, men i november i fjor ønsket selskapet en bekreftelse på at tillatelsen ikke ville bli trukket tilbake. Nordlaks ønsker en frist på to år til å bruke tillatelsen fra Mattilsynet har trukket en endelig konklusjon om steril laks.

– Denne saken handler om fiskevelferd. Den grønne konsesjonen er ikke tatt i bruk fordi vi foreløpig ikke har knekt koden for hvordan vi skal ivareta fiskevelferden hos triploid fisk på en god måte, sier kommunikasjonssjef i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen.

Og nå lar departementet Nordlaks beholde tillatelsen inntil videre.

«Etter vårt syn har således Nordlaks, etter omstendighetene, forholdt seg passiv til å få på plass drift av tillatelsen. Etter en helhetsvurdering har vi likevel, og under sterk tvil, kommet til at departementet ikke vil foreta tilbaketrekking av Nordlaks sitt tilsagn før Mattilsynet har foretatt en vurdering av triploid fisk basert på Havforskningsinstituttets råd. Etter at Mattilsynets vurdering foreligger vil Fiskeridirektoratet måtte vurdere, i tråd med sitt ordinære tilsyn, om vilkårene i tillatelsen oppfylles «innen rimelig tid», heter det i et brev fra departementet.