Vlantana Norge legger ned virksomheten

Nyheter
820

Har allerede innlevert 75 transportløyver.

I en kunngjørelse fra selskapet, gjengitt av nettstedet Tungt.no, skriver selskapet:

«Etter å ha vurdert alle utfordinger som selskapet har møtt i den senere tid, har generalforsamlingen i Vlantana Norge dessverre sett seg nødt til å fatte beslutning om å iverksette en styrt avvikling av selskapet.»

«Per 1. mars vil selskapet ha oppfylt alle sine kontrakter og økonomiske forpliktelser i forhold til sine oppdragsgivere og leverendører. Fra og med mars vil selskapet starte avviklingen av selskapet.»

75 transportløyver er allerede innlevert. De resterende ti transportløyver leveres tilbake Statens vegvesen/Nasjonalt transportløyve i løpet av mars.

Før jul avdekket en revisjonsrapport graverende forhold knyttet til lønns- og arbeidsforholdene hos transportselskapet. Som en følge av dette, terminerte Schenker, ASKO, PostNord og etter hvert også Mowi sine kontrakter med Vlantana Norge.

Arbeidstilsynet uttalte i en rapport at blant annet at det har vært drevet systematisk underbetaling av sjåfører. Ledelsen i Vlantana Norge innrømmet feil under en pressekonferanse i november.

Vlantana Norge mener at selskapet nå oppfyller alle krav til fortsatt drift. Situasjonen har imidlertid ført til at Vlantana Norge har mistet viktige kontrakter – noe som gjør det umulig å drive forsvarlig videre.