Mowi kaller Vlantana Norge inn på teppet: – Undersøkelsene avdekker store og grove mangler hos selskapet

Nyheter
1283

Mowis revisjonsrapport av Vlantana Norge er klar.

Denne uken meldte iLaks at Mowi snart ville motta en rapport etter revisjon av Vlantana Norge. Det har tidligere blitt avdekket graverende forhold knyttet til lønns- og arbeidsforhold blant sjåførene hos transportøren, noe som førte til at  Schenker, ASKO og PostNord terminerte sine kontrakter med Vlantana Norge.

Ola Helge Hjetland. FOTO: Mowi.

Ifølge en rapport Arbeidstilsynet har det blitt påvist brudd på åtte forskjellige lover og forskrifter knyttet til arbeidstid og lønn hos Vlantana Norge. Tilsynet mener blant annet at det har vært drevet systematisk underbetaling av sjåfører. Ledelsen i Vlantana Norge innrømmet feil under en pressekonferanse i november, men hevdet at underbetalingen ikke hadde vært systematisk og bevisst.

Nå bekrefter kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Mowi overfor Lastebil.no at oppdretteren har mottatt rapporter fra revisjoner gjennomført hos flere av selskapets transportleverandører, deriblant Vlantana Norge.

– Undersøkelsene avdekker store og grove mangler hos Vlantana Norge. Mowi ser alvorlig på situasjonen, og har kalt inn selskapet til møte om funnene 11. desember. Frem til dette møtet er avholdt ønsker vi ikke å kommentere vårt forhold til Vlantana Norge eller morselskapet Vlantana UAB, sier Hjetland til Lastebil.no.