Vil realisere visningssenter i Finnmark: Grieg Seafood planlegger installasjon som «smakebit» på Nordkapp-platået

Nyheter
625

Grieg Seafood Finnmark har søkt om visningstillatelse for senteret «Ocean Stories» i Honningsvåg. Senteret vil bli tilknyttet selskapets oppdrettslokaliteter i Sarnes og Laholmen i Nordkapp kommune.

«Vi har sikret oss en attraktiv tomt plassert midt i smørøyet for turistene, like ved havna der Hurtigruten og andre cruiseskip legger til», heter det innledningsvis i den 63 sider lange søknaden fra Grieg Seafood, som iLaks har fått tilgang på.

ILLUSTRASJON: SixSides

Bygget i Honningsvåg sentrum blir på cirka 600 kvadratmeter fordelt over to etasjer.

Nordkapp-platået
En satellitt av utstillingen skal også plasseres på Nordkapp-platået, og fungere som «teaser» med enkle installasjoner.

«Ocean Stories har inngått en avtale med Scandic om å etablere en installasjon på Nordkapp som skal profilere og vekke interesse for Ocean Stories. Installasjonen vil fungere som en type «formidlingssatellitt» hvor man får en spennende smakebit på det man kan oppleve i visningssenteret i Honningsvåg», skriver Grieg Seafood.

Ambisjonen til Grieg Seafood er å skape Norges mest besøkte visningssenter. Nordkapp er et av de mest besøkte reisemålene i Norge med nærmere 300.000 besøkende hvert år.

ILLUSTRASJON: SixSides

I tillegg til avtalen med Scandic Hotels er det inngått intensjonsavtaler om samarbeid med Akvaplan Niva, SixSides, Ocean Data Foundation, 71 Grader Nord, Nordkappmuseet, Nordkapp Videregående Skole og Maritime Fagskole (Nordkapp VGS), Visit Nordkapp, Nordkapp kommune og Nordkappregionen Havn. Oppdretteren er også i dialog med Hurtigruten.

Total investeringskostnad for prosjektet er budsjettert til 33,3 millioner kroner, ifølge Grieg Seafood. Årlig driftsbudsjett forventes å være på 9,3 millioner kroner.

Tre hovedtematikker
Hovedmålgruppene til senteret blir norske og utenlandske turister samt lokalsamfunnet. Senteret skal ifølge søknaden ha tre overordnede hovedtematikker:

  • Havets helse: om menneskeskapte endringer i havet og hvordan disse påvirker havbruk i Finnmark
  • Utfordringene havbruksnæringene må løse: om utfordringene havbruksnæringen må løse for at sjømaten skal være enda mer bærekraftig
  • Havet som fremtidens matfat og akvakulturens rolle: om hvordan mat fra havet kan være en av løsningene for å redusere menneskets påvirkning på havet og planeten, og hvilken rolle havbruksnæringen i Finnmark spiller

Ocean Stories skal presentere hovedtematikkene gjennom en vandring i iscenesatte rom. Visningssenteret vil bli bygget opp i fem soner, ifølge søknaden: 1) Det vidunderlige og ville havet, 2) Menneskene og mytene, 3) Et levende laboratorium på 71 grader nord, 4) Havets helse og 5) Fremtidens matfat.

– Vi har ikke lagt opp til et fancy bygg, men ved å knytte oss på større tematikker som menneskeskapte endringer i havet ønsker vi å gjøre senteret relevant for en større målgruppe enn de som er interessert i havbruk til vanlig, sier samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen, til iLaks.

– Vi skal få frem åpen og ærlig formidling om utfordringene i næringen som vi må løse: sikre sameksistens med andre arter, bedre fiskevelferden, finne nye fôringredienser, redusere klimautslipp og resirkulere ressurser, avslutter Pedersen.

I en e-post iLaks har fått innsyn i, svarer Fiskeridirektoratet at Grieg Seafood kan forvente svar på søknaden om visningstillatelse før 1. mai 2021.

«Vi beklager lang saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden skyldes arbeid med andre prioriterte oppgaver og vi har flere eldre søknader om visningstillatelse til behandling», skriver direktoratet til oppdretteren.