Vil produsere 15.000 tonn fisk årlig på land i Gudbrandsdalen

Nyheter
598

Driva Aquaculture med nye og større landbaserte oppdrettsplaner.

iLaks har flere ganger omtalt Driva Aquaculture, som planlegger å bygge et landbasert oppdrettsanlegg for fjellørret ved Skoremsbrua ved laksevassdraget Driva i Oppdal.

I oktober overprøvde fylkesutvalget i Trøndelag administrasjonen, etter at selskapet opprinnelig fikk avslag på søknad om akvakulturkonsesjon. Det betyr Driva Aquaculture etter alle solemerker får konsesjon hvis de også får tommel opp av Fylkesmannen (avgjør søknaden etter forurensingsloven) og Mattilsynet (avgjør søknaden etter matloven og dyrevelferdsloven). Planen i Oppdal er å produsere inntil 4.000 tonn fjellørret årlig.

15.000 tonn
Men nå avsløres langt større oppdrettsplaner for selskapet, som eies av gründerne Stein Kjartan Vik (32 prosent) og Olav Skjøtskift (32 prosent). I en sak publisert på nettsidene til rådgivningsfirmaet Rudihagen, går det fram at Driva Aquaculture og Frya Næringspark i Ringebu i Gudbrandsdalen har inngått en avtale om bygging av et nytt landbasert fjellørretanlegg i området.

«Areal på Frya, på grensen mellom Ringebu og Sør-Fron kommune, framstår etter innledende vurderinger svært godt egnet til landbasert oppdrett. Etter inngåelse av avtale mellom Driva Aquaculture og Frya Næringspark starter derfor nå arbeidet med mål om konsesjon innen to til tre år, og etterfølgende bygging av anlegg på opp til 15 000 tonn produksjonskapasitet per år», skriver rådgivningsfirmaet.

– Vi kommer til å realisere i Oppdal
Styreleder Stein Kjartan Vik bekrefter de nye oppdrettsplanene i Gudbrandsdalen, men understreker at det er svært tidlig i prosessen. Han sier det ikke er avklart hvor mye anlegget eventuelt blir å koste. Til sammenlikning blir Oppdal-anlegget å koste 400 millioner kroner. I april i fjor uttalte Olav Skjøtskift til iLaks dette om planene i Oppdal:

– Det er en sammensatt måte å finansiere slike prosjekt på, men vi har såpass økonomisk ryggdekning at vi kan si at vi starter opp når vi har konsesjonen på plass.

Vik sier de fortsatt står for uttalelsene.

– Vi har en partner, men den endelige oppkapitaliseringen skjer ikke før alle tillatelsene i Oppdal er på plass. Vi ønsker også å kjøre prosjektet så langt det gjør, med oss selv i førersetet, sier han.

På spørsmål om han kan garantere at prosjektet i Oppdal realiseres hvis alle tillatelser går i orden, svarer Vik:

– Det er definitivt det vi jobber for. Ja, vi kommer til å realisere i Oppdal.

Driva Aquaculture har mål å utvikle og drifte anlegg med en samlet kapasitet på 25.000 tonn årlig innen 2030. Administrerende direktør i Icelandic Salmon (tidligere Arnarlax), Bjørn Hembre, er for øvrig tredje største eier i Driva Aquaculture med 13,4 prosent gjennom selskapet Ivma.