Overprøvde administrasjonen: Driva Aquaculture får konsesjon

Nyheter
820

Driva Aquaculture, som vil bygge Norges største landbaserte oppdrettsanlegg for fjellørret, får likevel akvakulturkonsesjon.

I juli avslo avslo Trøndelag fylkeskommune konsesjonssøknaden til Driva Aquaculture, som planlegger å produsere 3.250 tonn fjellørret på land. 

Her skal anlegget ligge. KART: Google

Anlegget skal ligge ved Skoremsbrua ved laksevassdraget Driva i Oppdal, og fylkeskommunen begrunnet avslaget med henvisning til forskriften som beskytter nasjonale laksevassdrag, der det er forbud mot etablering av nye akvakulturanlegg for produksjon av matfisk.

Gründerne Stein Kjartan Vik og Olav Skjøtskift i Driva Aquaculture klaget på avslaget, og fylkespolitikerne i Trøndelag ba om at klagen skulle behandles politisk.

Tirsdag ble saken behandlet av fylkesutvalget. Fylkesrådmannens innstilling var at det ikke var grunnlag for å oppheve eller endre vedtaket fra Trøndelag fylkeskommune, og at klagen skulle oversendes Fiskeridirektoratet for behandling.

Pål Sæther Eiden (H) la fram et alternativt forslag på vegne av Høyre, Sp, V, SV, AP og FrP om å oppheve fylkeskommunens administrative vedtak i saken da man anså det omsøkte tiltaket til Driva Aquaculture til ikke å være i strid med Akvakulturloven/forskrift om beskyttelse av laksebestander.

Sæther Eidens forslag ble vedtatt med 14 mot en stemme. Kun MDG stemte imot.

– Vi takker selvsagt for all støtte fra politisk hold. Vi har tatt et kjempelangt skritt, og for vår del er det en milepæl. Men selv om politikerne er velvillige er vi ikke i mål, sier Olav Skjøtskift til lokalavisen OPP.

Saken skal til videre avklaring hos Fylkesmannen (avgjør søknaden etter forurensingsloven) og Mattilsynet (avgjør søknaden etter matloven og dyrevelferdsloven).