Viktig milepæl nådd for OFS sitt Måløy-prosjekt. Men de vil gjerne ha flere med på laget

Nyheter
0

Den landbaserte oppdretteren startet emisjonsprosess via crowdfundingnettstedet Dealflow før jul i fjor.

OFS Måløy har konsesjon på 15.000 tonn laks og ørret på land. I Måløy er hallen til de to neste tankene allerede på plass. For å realisere neste steg i planene jakter selskapet ny kapital på inntil 93 millioner kroner. Via morselskapet OFS Norge har de promotert emisjonsplanene sine på crowdfunding-nettstedet Dealflow.

Les også: OFS går i markedet for å hente 100 millioner kroner til Måløy: -Postsmoltmarkedet ser uhyre sterkt ut

Velsignet av Mattilsynet
Nylig ble det rapportert at selskapet nærmet seg målsettingen sin for kapitalinnhentingen. Nå kan styreleder Ronny Almenning bekrefte at en viktig milepæl er nådd.

– Vi har nådd terskelen 56 millioner kroner, forteller han til iLaks.

Pengene fra denne kapitalinnhentingen skal etter planen gå til å bygge de to første av hele 24 tanker i Måløy.

I tillegg til maftisk-konsesjonen søkte selskapet også om konsesjon for smolt i mai i fjor. Ifølge Almenning har Mattilsynet nå gitt sin endelige velsignelse til den søknaden. Dermed er det tøffeste hinderet passert.

Bedre smoltpriser med grunnrenteskatt
Almenning benytter anledningen til å rette oppmerksomheten mot det han anser som synergiene mellom smolt og større laks. Han ser et potensiale både med hensyn på biosikkerhet, operasjonell enkelhet og ikke minst økonomi.

–  Tidligere har smolt vært priset som et kostnadssenter, og prisøkningene har vært basert på høyere fôr- og elektrisitetspriser, mener styrelederen.

Han utdyper:

– Etter innføring av grunnrenteskatten ser vi en normalisering av dette markedet, basert på tilbud og etterspørsel og profit senter-tankegang. Prisene har dermed steget ettertrykkelig, og vi hører om prising på over 10 kroner per fisk, pluss opp mot 10 øre per gram.

Døren fortsatt åpen
Selv om terskelen for kapitalinnhentingen er nådd, holder han døren på gløtt for flere eiere.

– Det er er mulig å tegne seg for aksjer frem til søndag, så er det fortsatt anledning til å bli medeier i prosjektet, sier han.

Nå ser styrelederen frem til å starte arbeidet med den første kommersielle tanken.

– Vi gleder oss til å sette i gang og forventer positiv kontantstrøm allerede fra den første kommersielle tanken, sier han entusiastisk.

Anlegget til OFS Måløy på en sommerdag. Foto: Ronny Almenning