OFS Norge nærmer seg emisjonsmål

Nyheter
0

Den landbaserte lakseoppdretteren er i markedet for å hente penger.

OFS Norge, som sikter på en årsproduksjon på 15.000 tonn laks, er i markedet for å hente et sted mellom 56,25 millioner og 65 millioner kroner i ny egenkapital. Pengene er øremerket å bygge ferdig første trinn av oppdrettsanlegget i Måløy.

På CV’en har selskapet et vellykket pilot-utsett fra januar 2023, og legger opp til kommersiell produksjon i 2024, med industriell ekspansjon 2024-2026.

Når selskapets første byggetrinn er ferdigstilt, forventes «høy lønnsomhet og positiv kontantstrøm», opplyser OFS Norge.

Til pengeinnhentingen bruker selskapet crowdfunding-plattformen Dealflow.

Emisjonsprosessen er i full gang.

Med tre dager igjen av tegningsperioden har selskapet, tirsdag morgen, hentet inn 51,5 millioner kroner. Av dette beløpet er 25,2 millioner kroner konvertert gjeld.

OFS Norge er morselskap i konsern OFS-gruppen, der OFS Måløy (oppdrettsselskap, 100 prosent eid) og Ontec (teknologiselskap, 77,5 prosent eid) inngår. Selskapet eier også 40 prosent av OFS Andenes som er etablert for å søke konsesjon og deretter bygge et produksjonsanlegg for laks på egnede industriarealer på Andenes.