OFS går i markedet for å hente 100 millioner kroner til Måløy: – Postmoltmarkedet ser uhyre sterkt ut

Nyheter
0

Pengene skal brukes til å finansiere byggingen av de to første av 24 oppdrettstanker.

OFS Måløy har konsesjon på 15.000 tonn laks og ørret på land. Siden i sommer har morselskapet OFS Norge hatt en teaser om kapitalinnhenting ute på crowdfunding-nettstedet Dealflow. Nå er selskapet klar for å hente inn penger og åpner opp for nye investorer 14. desember.

– Postmoltmarkedet ser uhyre sterkt ut. Og bedre forsyning av stor postsmolt avhjelper mange av næringens problemer. Kortere tid i sjøen, færre lusebehandlinger og mindre biologiske problemer. Samtidig øker det utnyttelsen av konsesjonene i sjøen, sier styreleder Ronny Almenning.

Les også: OFS Måløy fikk konsesjon til landbasert oppdrett av matfisk 

Postsmolt i første omgang
På Dealflow fremgår det at erfaringene deres med tilvekst på fisken har vært god:

«Uten oppvarming av vannet, men i filtrert sjøvann og stabile og gode forhold i vårt anlegg, vokste den fra drøye 300 gram i slutten av januar til to kilo da den ble levert første dagene i juli».

Ifølge Almenning er planen i første omgang å satse på postsmolt, fortrinnsvis fisk mellom 500 til 1.000 gram.

– Det synes vi er veldig fornuftig, sier han og legger til:

– Vi bygger et landbasert anlegg som kan brukes til både matfisk og postsmolt, med fleksibilitet til å tilpasse seg markedet over tid. Men når underskuddet av postsmolt er såpass stort, ser vi på det som det mest interessante segmentet. Vi får også utnyttet anlegget bedre med større biomasseproduksjon.

Etter deres oppfatning har postsmolt-segmentet også lavere risiko enn matfiskproduksjon, siden leveransen avklares før produksjonsstart med fast kontraktsformel og leveringsdato.

Inne i hallen til høyre skal to nye tanker bygges. Foto: OFS

Flere runder
Pengene fra denne kapitalinnhentingen skal gå til å bygge de to første av hele 24 tanker i Måløy. Hallen til tankene for de to neste tankene er allerede på plass.

– Vi skal i denne runden hente inn minimum 56 millioner kroner og maksimum 93 millioner kroner, forteller Almenning til iLaks.

OFS Måløy er et heleid datterselskap av OFS Norge, som skal være et referanseanlegg. Tanken er å bekrefte lønnsomheten før kapitalmarkedet aksesseres på ny. Totalt er planen å hente inn om lag 400 millioner kroner i løpet av tre runder.

– Målet nå er å bygge de to første kommersielle tankene og komme i cash flow-posisjon. Deretter bygges den første av tre modulhaller ferdig, med ytterligere seks tanker. Lønnsomheten er så bra at den siste av tre produksjonslinjer forventes å finansieres av egengenerert kontantstrøm, sier han.

Hybrid gjennomstrømming
OFS Norge baserer seg på en egen teknologi, som fungerer som delvis gjennomstrømming kalt parameterstyrt hybrid. Denne teknologien er utviklet i selskapet Ontec, der OFS Norge er hovedaksjonær.

– Det er lavt vannforbruk og tilhørende lavt energiforbruk, forklarer Almenning.

Landoppdrettsselskapet er også medeier i OFS Andenes, og de ser også på muligheter i Båtsfjord. Foreløpig lar disse prosjektene vente på seg.

Les også: Skal ta i bruk ny teknologi for å bygge verdens største lakseoppdrettstank i Andøy

Men Almenning understreker at de ser svært positivt på å involvere lokale investorer i sine prosjekter.

– Vi ser på andre lokaliseringer. Da vil vi typisk lage modeller og partnerskap med lokal forankring, avslutter han.