– Vi må ha mer kraft for å få opp nye næringer

Nyheter
0

Energikommisjonen mener Norges krafttilgang må økes med 40 prosent fra dagens nivå – innen syv år.

– Vår oppgave er å kutte utslipp og skape jobber. Løsningen er kraft, kraft og mer kraft.Og hele Norge må ta del i dette, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO stiller seg med det bak Energikommisjonens hovedkonklusjon, som fremlegges på en pressekonferanse onsdag formiddag.

For LO er det viktig at vi både skaper nye grønne jobber, samtidig som vi sikrer eksisterende arbeidsplasser ved å kutte utslipp.

– Skal norsk industri ha noen fremtid, og skal vi ha arbeidsplasser i hele landet så det helt avgjørende med mer kraft. Uten kraft klarer vi ikke å gjennomføre nødvendige klimakutt, sier Hessen Følsvik i en pressemelding.

Les også: Elektrifisering, krypto og batterifabrikk presser strømkapasiteten i Nord-Norge

Fornybar
Et bredt flertall i Energikommisjonen mener krafttilgangen innen 2030 må økes med 40 prosent fra dagens nivå. Mye av det gjennom energieffektivisering, men enda mer gjennom ny fornybar kraftproduksjon fra vannkraft, vindkraft, havvind og solkraft.

– Dette er i tråd med LO og NHOs Felles energi- og industripolitiske plattform fra 2021, og bekrefter det økte kraftbehovet vi dokumenterte der.

Tross ulike interesser, og sprikende synspunkt i enkelte spørsmål, har kommisjonen landet fjellstøtt og samstemt på de sentrale konklusjonene som blant annet:

  • Det trengs et voldsomt taktskifte i kraft- og nettubygging og energieffektivsering i Norge.
  • Saksbehandlingen og konsesjonsprosessene må gå mye raskere, antakelig dobbelt så fort.
  • Dette betyr at vi skal bygge ut og bygge landet i et tempo som vi ikke har sett siden gjenreisningen etter krigen, sier Hessen Følsvik.

Flere kraftkommuner
LO-sekretær Are Tomasgard har deltatt i kommisjonen fra LO. Han trekker frem kommunene, som er en nøkkel for å lykkes.

– Vi trenger flere kraftkommuner i dette landet. Kommuner som bidrar aktivt både til egen selvforsyning av kraft, og til et nasjonalt kraftoverskudd. Kraftproduksjon gir inntekter som finansierer velferden. Vi i kommisjonen foreslår at en større andel av verdiskapingen fra vindkraft på land skal gå til vertskommunene. Gode prosjekt der kraftutbygging knyttes opp mot utvikling av lokale arbeidsplasser må heies frem, sier Tomasgard.

Les også: Strømknapphet i Vesterålen og Lofoten. Nordlaks får strøm-nei til tre anlegg

LO og NHO har invitert regjeringen til å være med på et felles kraftløft, i beste tradisjon fra trepartssamarbeidet, og regjeringen er med. Formålet er en bred mobilisering for et nytt tverrpolitisk kraftløft.

– Vi må ha mer kraft for å få opp nye næringer. Norge har en reell mulighet til å ta en ledende posisjon innenfor grønne næringer som havvind. Det viktigste tiltaket for å sikre norsk konkurransekraft på sikt, er mer kraftproduksjon, sier Tomasgard.

– Skal vi lykkes, må omstillingen gjennomføres slik at folk har en jobb å gå til. Vi skal utvikle ikke avvikle norsk industri. Hvis vi ikke løser dette risikerer vi at arbeidsplasser utraderes, sier Peggy Hessen Følsvik.

Hun understreker at Energikommisjonens mandat har vært å legge frem tiltak som kan sikre Norge nok og rimelig nok energi på lengre sikt, og at det ikke fritar regjeringen for gjennomføre andre tiltak på kort sikt.