Veterinærinstituttet: – Vi manglet gode mål tidligere, og fikk kritikk for at det var vanskelig å forstå disse målene

Nyheter
607

Veterinærinstituttet har satt to nye mål for dødelighet.

– Tidligere har vi snakket om tap i denne forbindelsen, men nå er det bare dødelighet som beregnes. Og av en eller annen merkelig grunn så er prosenter og andeler vanskelig å beregne, sa forsker Lars Qviller ved Veterinærinstuttet da han startet sitt foredrag under presentasjonen av fiskehelserapporten for 2018.

– Vi manglet gode mål tidligere, og fikk kritikk for at det var vanskelig å forstå disse målene. Vi har jobbet med en metodikk som vi mener er riktigere og mer intuitivt å forstå, fortsatte Qviller.

Lars Qviller. FOTO: Veterinærinstituttet

– Må gjøre noen grep
Qviller viste til at man tidligere har delt antall døde fisk i et år på antall fisk som ble satt ut det året.

– Da har man en andel, og så kan man gange det med 100 for å få en prosent. Da er det naturlig å spørre seg selv om det kan være så vanskelig?

– Ja, det kan faktisk det, svarte Qviller på sitt eget spørsmål.

Ifølge Qviller er dette uproblematisk når man skal beregne på kun en generasjon, fordi man har full oversikten over all fisk som har dødd og all fisk som er satt ut.

– Men fisken lever i mer enn et år, så hvis vi skal beregne dødelighet for et år, må vi gjøre noen grep. Fisken som dør i år, kan ha vært satt ut i fjor, sa Qviller, og fortsatte:

– Hvis det ble satt ut mer fisk i 2017 enn i 2018, så ville vi overestimert dødeligheten for 2018, og motsatt underestimert for 2017.

To nye mål
Derfor har Veterinærinstituttet satt to nye mål for dødelighet.

– Det ene er at vi beregner dødelighet for alle generasjoner som ble avsluttet i 2018. Det andre vi gjør er at vi beregner en årlig sannsynlighet for at en fisk dør. Hvis vi plukker opp en tilfeldig fisk fra norsk oppdrettsnæring i 2018 på et eller annet tidspunkt, så har vi gitt en sannsynlighet for at den dør. Måten vi beregner det på er at vi beregner en månedlig dødsrate som kan summeres opp uten at det blir feil, og så kan det regnes om til en prosent eller sannsynlighet, sa Qviller.

– Det er lett å enes om, det er gjennomsiktlig og det gir inutive resultater som er lettere å forstå.

Startet prosjekt
– Vi ønsker å lære noe av det vi måler, slik at vi kan gjøre endringer og få dødeligheten lavere, sa Qviller, og viste til at dødelighet blant annet er en god indikasjon på fiskehelse og velferd.

Derfor har Veterinærinstituttet startet et prosjekt sammen med Norsk Regnesentral og Toft Analytics. Prosjektet har fått navnet «MortMonitor», og skal skal gå over fire år. I prosjektet skal man måle dødelighet, finne årssaksammenheng og få ned dødeligheten hos oppdrettslaks.