-Vet ikke om jeg skal le eller gråte

Nyheter
623

-Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, sier oppdretter Gerhard Alsaker i Dagens Næringsliv. Han mener at kravene er satt så strengt at svært få oppdrettere vil kunne få økt MTB. Dagens Næringsliv hadde for øvrig i går et dårlig «timet» oppslag der det ble antydet at fiskeriministeren kom til å stanse forslaget om å øke MTB-en.

Andre taler mot regjeringens forslag av andre årsaker. For eksempel at man primært ønsket seg en rullerende MTB.

– For oss er rullerende mtb utrolig viktig for å sikre råvaretilgang til videreforedlingsindustrien. Når regjeringen sier nei til det gjør den det enda vanskeligere å drive videreforedling som bør gjøres i Norge. Det blir i alle fall ikke lettere enn det har vært i tiden som kommer. Det handler også om sysselsetting i bedriftene. Vi opplever situasjonen som alvorlig, sier konsernsjefen i Lerøy til Dagens Næringsliv.

Verdens største lakseoppdretter er imidlertid fornøyd med regjeringen. Selskapet sier til TDN Finans:

-Vi er glad regjeringen landet der den landet og at den tar den biologiske situasjonen på alvor. Vi skal nå gi våre innspill i høringsprosessen. Ola Helge Hetland står bak uttalelsen.

Cermaq er på sin side fornøyd med at det ikke blir rullerende MTB.

– Vi er tilfreds med at regjeringen ikke foreslår rullerende MTB, sier Cermaq-sjef Jon Hindar til E24 mandag.

 På børsen ble meldingen om fem prosent økning mottatt med glede. Nordeas aksjestrateger anbefaler nå Marine Harvest som en av seks aksjer i sin portefølje.

Sjømatindeksen ved Oslo børs steg med solide 2,35 prosent i går. Lerøy-aksjen steg med nesten 4,5 prosent og Marine Harvest steg med nesten 3,6 prosent. Aksjen ble notert til 82,9 kroner som er tidenes høgeste. Selskapet prises dermed til drøyt 34 milliarder kroner.

Miljøvernerne raser mot regjeringens forslag.

– Dette er et kunnskapsløst forslag. Oppdrettsnæringen produserer så mye lus at det er et kjempeproblem for både ørret og laks. Dersom de nå skal øke produksjonen av oppdrettslaks, vil også problemene med lus øke, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet til NRK.

– Det er ikke rom for vekst i oppdrettsnæringen nå. Næringen må bevise at den på dagens produksjonsnivå kan løse miljøutfordringene og produsere bærekraftig. Det har den ikke gjort, sier lederen i WWFs havmiljøprogram, Karoline Andaur til NTB.

Tidligere fiskeriminister, Lisbeth Berg-Hansen, mener på sin side at Elisabeth Aspaker har misforstått.

– Det Aspaker sier er på grensen til oppsiktsvekkende. Hun kan umulig ha lest det vi skrev i sjømatmeldingen. Det var jo ikke noe vi politikerne hadde funnet på, men faglige råd, sier Berg-Hansen til Dagens Næringsliv.

Berg-Hansen mener Aspaker ikke har skjønt forskjellen på  konsesjoner og lokaliteter.

-Regjeringen regulerer ikke bærekraft på hver enkelt lokalitet. Det er Mattilsynet som godkjenner lokaliteter og bestemmer hvor mye fisk som kan være på enhver lokalitet til enhver tid. Mattilsynet har en stor verktøykasse og jeg be dem bruke den i hvert eneste møte vi hadde. De har frie hender til å beordre utslakting, for eksempel, sier Berg-Hansen til DN.