Vekst i eksportgarantier til sjømatnæringen i 2020

Nyheter
554

GIEKs garantier til sjømatnæringen økte fra 2,5 til fire milliarder kroner i løpet av første halvår av 2020.

Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Ifølge departementet har GIEKs garantier til sjømatnæringen blitt mer etterspurt. Tallene fra departementet viser en firedobling i finansieringen på to år, fra en milliard kroner i 2018 til fire milliarder kroner i 2020. Dette inkluderer fiskeri, oppdrett og byggelån til båter til sjømatindustrien. Fordelt på arter er 78 prosent av eksponeringen knyttet til laks og lakseoppdrett, 14 prosent mot krill og seks prosent på hvitfisk.

– Jeg er glad for at flere bedrifter i eksportrettede næringer satser og videreutvikler seg, og at GIEKs tilbud kan bidra til å utløse finansiering av lønnsomme prosjekter. Dette er viktig for små og store bedrifter i hele landet, sier næringsminister Iselin Nybø i pressemeldingen.

Kraftig økning i Nord-Norge
Etterspørselen etter GIEK-garantier har økt kraftig i Nord-Norge. Nordnorske virksomheter og deres banker har benyttet seg av garantier på til sammen 1,2 milliarder kroner i 2019. I 2017 og 2018 var garantiene til samme region på 37 millioner kroner. Garantiene er i all hovedsak utstedt for lån til investeringer i kapasitetsøkende anlegg og utstyr til oppdrettsnæringen, opplyser departementet.

– Det er positivt at nordnorske bedrifter er kjent med GIEKs tilbud og benytter seg av dette. Investeringene i sjømatnæringen fører til nye arbeidsplasser i sjømatsektoren, og bidrar til verdiskaping i lokalsamfunnene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Salten N950 og SalMar
I pressemeldingen trekker departementet blant annet frem lakseslakteriet Salten N950 i Nordland, som har har startet utbygging, vegg i vegg med det eksisterende bygget. Nybygget skal stå klart i 2021 og vil øke antall ansatte fra 40 til bortimot 60.

«Utvidelsen realiseres med en GIEK-garanti på 49,9 millioner kroner. Utvidelsen er ventet å tilføre ti nye arbeidsplasser på øya med rundt 250 innbyggere. Etter utbyggingen vil like mye laks som trengs for å lage middag til én million mennesker forlate slakteriet hver eneste dag ved ordinær drift», skriver departementet.

«SalMar investerer også i et nytt lakseslakteri og utvider kapasiteten på sitt settefiskanlegg på Senja. Anleggene vil gi en økning av eksportproduksjonen og tilføre rundt 100 nye arbeidsplasser. GIEKs bidrag til realiseringen av dette anlegget er en garanti på 500 millioner kroner», heter det avslutningsvis.