– Vår strategi er mye bygget på tilstedeværelse i markedet

Nyheter
859

Selstad-konsernet varsler vekst i oppdrettservice.

Et tosifret antall notposer ligger stablet i hauger i den omfangsrike lagerhallen. Hver av dem har minst 100 meter i omkrets og varierende dybde. De bærer små merkelapper med bedriftsnavn som Nordlaks, Steinvik og Midt-Norsk Havbruk. 

Over oss durer det i de veldige fjernstyrte spolene som henger høyt oppe i taket. Disse går på skinner, hever og senker oppdrettsnøtene, nærmest etter samme prinsipp som en snelle på en fiskestang.

– Her kontrollerer vi, tester og reparerer der det er nødvendig. Vi sertifiserer, og til slutt impregnerer vi nøtene. De skal være like gode som nye. Det er klare krav til hvordan de skal være, forteller Hans Petter Selstad til iLaks.

Han er administrerende direktør i firmaet som bærer familiens navn i hjembyen Måløy.

Frigjort plass
Selstad bygget ifjor et nytt anlegg ved Trollebø industriområde, like nord for det gamle Domstein-bygget, og flyttet produksjon og service av oppdrettsutstyr der.

– Det har frigjort plass til fiskeriredskap på Moldøen. Den investeringen har økt vår kapasitet både på produksjon av oppdrettsutstyr og fiskeriredskap. Vi tok mål av oss til å bygge verdens mest moderne serviceanlegg. Det er selvsagt en subjektiv vurdering, men det mener vi at vi har klart, fortsetter Selstad.

Nærmeste nabo for Selstad er Pelagia-konsernets frysecontainere på Trollebø. Foto: Aslak Berge

På kaien utenfor uler nordvestlig vind. 25 meter per sekund – rett inn fra Stad. Årets første høststorm kom tidlig. Men nettopp nærheten til storhavet var sentralt for virksomheten som springer ut av fiskeri.

– Dette er et familieselskap. Jeg er andre generasjon. Vi startet i Måløy i 1953. Det var fiskeredskap den gangen. Fra midten av 80-tallet begynte oppdrett å bli så stort at det var naturlig for oss å utvikle selskapet i den retning.

Service
– Vår primærgruppe er notposer og fortøyningssystem, service og prosjektering, og software som vi kaller Selstad-loggen. Nå lanserer vi luseskjørt og rensefiskskjul. Vi har et voldsomt bredt produktsortiment.

– Materiale i nøtene har en dreining fra nylon til polyetylen. Polyetylen er et mer stabilt materiale enn nylon, og gir bedre passform og god slitestyrke i forhold til spylerigg, forklarer han.

– Er det noe tema for dere å bli en totalleverandør av nøkkelklare oppdrettsanlegg, og levere fôrflåter og fôringssystemer?

– Det er ikke et tema å gå inn i flåte. Da er det mer aktuelt med strategiske samarbeidspartnere for å kunne tilby komplette pakker.

Multinasjonalt
Salget er spredd cirka 50/50 mellom fiskeri og oppdrett. Det samme gjelder salgsfordelingen mellom Norge og utlandet.

– Per idag er vi hovedsaklig på fiskeredskapsiden i utlandet. Vi har et søsterselskap på Island og et i Sør-Afrika. Vi har datterselskap i Danmark og salgskontor i Vladivostok (Russland) og Pusan (Sør-Korea). På Island er vi til stede gjennom Isfell, som vi eier 43 prosent. Det er et selvstendig selskap som er sterkt tilstede på leverandørsiden til den voksende islandske oppdrettsnæringen på nett og fortøyningsprodukt.

– Når det gjelder oppdrett er distribusjon og service viktig. Vi har et fullintegrert servicesenter her i Måløy, og har serviceanlegg i Solund, Svolvær og skal i september starte et nytt i Uskedalen i Sunnhordland. Det er i lokalene til tidligere Eidesvik skipsbyggeri. Der har vi en 52 kubikkmeter vaskemaskin i tillegg til utstyr til impregnering og servicering av notposer. Vi leier lokaler fra et eiendomsselskap. Vår strategi er mye bygget på tilstedeværelse i markedet.

– Vil dere satse mer på oppdrett i utlandet?

– Vi ser på forskjellig, men det foreligger ikke konkrete planer på laks i utlandet.

Selstad omsatte for 310 millioner kroner i fjor og har 140 ansatte.

– Med de tilknyttede selskap i tillegg så er vi på nesten 600 millioner kroner, sier Selstad.