– Vår frykt er at det samlede skattetrykket vil redusere risikovillig kapital og investeringer i innovasjon

Nyheter
0

Skattesjokket kan gi utflagging av innovasjon og kapital.

Båter, kamera, fôrslanger, flåter og notliner. AKVA group har en rikholdig produktportefølje, skreddersydd for oppdrettsnæringen.

– Vi produserer i Norge og bruker underleverandører i Norge. Da grunnrenteforslaget kom i september i fjor, fikk det en umiddelbar effekt for leverandørnæringen. Alle kundene satte sine leveranser på vent, forteller Trude Olafsen, Global Solution Manager i AKVA group.

Hun legger ikke skjul på at hun er bekymret.

Avhengige
– Det siste tiåret har vi hatt en fantastisk vekst i leverandørleddet. I 2021 representerte leverandørindustrien en omsetning på 65 milliarder kroner, sier hun, og viser til tall fra Kontali Analyse.

– Det vi er veldig avhengige av er en jevn tilgang på nye prosjekter. Så da er selvfølgelig det som skjedde i høst ganske kritisk for oss.

Les også: Slik vil oppdretterne tilpasse seg grunnrenteskatten

– Resultatet for de fem største produsentene i snitt viste i 2021 en EBIT-margin på fem prosent. Det er lavt. Og det er lavt i forhold til de kundene vi skal levere til. Lønnsomheten i matfiskleddet har finansiert satsing i leverandørleddet. Forslaget skaper også stor usikkerhet om investeringer i landbasert oppdrett.

Trude Olafsen, AKVA group. Foto: Trine Forsland

– Det som kanskje bekymrer meg aller mest, er at vi blir sett på som svaret fra FN om å produsere mer mat fra havet. Og det må gjøres på bærekraftig vis. Det krever innovasjon. Og til innovasjon trenger vi kapital. Alt henger sammen med alt, poengterer Olafsen.

Samlet skattetrykk
AKVA group har engasjert seg i Atlantis Subsea Farming, et samarbeidsprosjekt med SinkabergHansen. – Det senker anlegget for å unngå uønsket påvirkninger i overflaten, det kan være lus, det kan være andre ting, forteller hun.

Les også: – Det er p.t. ikke penger til å bygge den nye Salma-fabrikken vår

– Vår frykt er at det samlede skattetrykket vil redusere risikovillig kapital og investeringer i innovasjon.

– Jeg har stilt meg spørsmålet om Atlantis ville blitt realisert om vi hadde sett det skattetrykket vi ser nå. Og jeg tviler på det, medgir hun.

– Vil våre kunder flytte produksjonen sin til andre land? Vil leverandørbedriftene gjøre det samme? spør Olafsen avslutningsvis retorisk.