– Det er p.t. ikke penger til å bygge den nye Salma-fabrikken vår

Nyheter
0

Investeringer og arbeidsplasser i spill på Bømlo.

Han må ta telling. Simon Nesse Økland, kommunikasjonsdirektør Bremnes Seashore, blir emosjonell på Aqkva-scenen når han presenterer en rekke av enkeltpersoner som bidrar med viktige oppgaver i det maskineriet som utgjør verdikjeden i Bømlo-selskapet. Flere av dem er småbarnsforeldre, med svært begrenset utdanning, og opprinnelse i andre land enn Norge.

Grunnen til at han blir emosjonell er at det er disse flinke menneskenes arbeidsplasser og fremtidsutsikter som ligger i potten når Stortinget snart skal diskutere og meisle ut den allerede innførte grunnrenteskatten.

Handling
– Vi trenger handling for at det skal være håp for foredling i Norge, sier Økland engasjert.

Les også: Slik vil oppdretterne tilpasse seg grunnrenteskatten

– For et familieeid selskap, som jeg jobber for, er det klart at den formueskatten og utbytteskatten som regjeringen har foreslått, hvor en må skatte for papiret og retten en har til å produsere laks, ikke det en tjener på å selge den, den er ille.

– En skatt på rundt 80 prosent gir oss ikke investeringsevne i fremtiden. Og det er ikke bra, fortsetter han.

Den heftige grunnrenteskatten, slik den er foreslått, drenerer selskapet for likviditet og finansiell løfteevne.

– Det er p.t. ikke penger til å bygge den nye Salma-fabrikken vår. Vi har sagt at vi vil ta stilling til dette etter at Stortinget har behandlet skatten, sier Økland videre.

Han viser så til en av de ansatte ved produksjonslinjen, Mersija Zekic, som hadde sagt til han følgende:

– Jeg håper dette ikke betyr at jeg ikke får produsere Salma i den nye Salma-fabrikken.

Tiltak
Økland har med seg en smørbrødliste over tiltak som han vil politikerne skal ta inn over seg:

Ikke drep investeringsevnen til de norske eierne langs kysten.

Lag et skattesystem som gir mer foredlimg i Norge.

Fiks det enkle, sesongtilpass MTB og oppretthold dagens permitteringsavtale og midlertidig arbeidskraft.

Handelsavtaler – ikke glem at vi har en foredlingsindsutri i Norge som skal vokse.

Simon Nesse Økland, Bremnes Seashore. Foto: Trine Forsland