Slik vil oppdretterne tilpasse seg grunnrenteskatten

Nyheter
0

Skatteadvokat ser særlig to måter å dempe skattebelastningen.

Skatteadvokat i Thommessen, Camilla Bergby, gjør rede for hovedpunktene for den nyinnførte grunnrenteskatten. Hun lister opp skattesatsen på 40 prosent, på toppen av ordinær selskapsskatt på 22 prosent, som sammen med en formueskatt på 1,1 prosent og en utbytteskatt på 37,8 prosent. I tillegg er det signalisert både naturressursskatt og videreføring av produksjonsavgift.

Summen av dette rammer norsk oppdrettsnæring hardt.

– Bunnfradraget er mellom 54 og 67 millioner kroner. Grunnrenteskatten er for matfisktillatelser i sjøfasen. Og dette skaper visse utfordringer for å bestemme hva som er sjøfasen og hva som ikke er det, sier Bergby under et innlegg på Aqkva-konferansen i Bergen torsdag formiddag.

Normpris
Hvilken salgspris som danner grunnlaget for skatteinntektene er blitt høylydt diskutert i høst. Dette har også bidratt til å snevre inn kontraktsmarkedet.

– Oppdretterne kan tape penger dersom normprisen er høyere enn oppdretternes kontraktspriser, og motsatt tjene penger dersom kontraktsprisen er høyere enn normprisen, forklarer hun.

– Fradragsretten er begrenset, blant annet for finanskostnader, for å ikke uthule skattegrunnlaget, forklarer bergensadvokaten.

– Hvordan tror vi oppdretterne vil organisere seg fremover? spør hun retorisk.

– Det er ett bunnfradrag per konsern. Det kan gi oppsplitting og krysseierskap. Slik vi ser det, er det mulig så lenge selskapene ikke er i samme konsern, sier hun, og understreker at krysseierskapet må ikke være eid av nærstående av de opprinnelige eierne.

Isolerer
– Noe annet vi i Thommessen tror vi ser mer av er at en isolerer matfisktillatelse og biomasse i egne selskaper. Tillatelsene i ett selskap, biomasse i ett og øvrige i et tredje selskap. Formålet er at en skal klargjøre hvilken virksomhet som skal grunnrentebeskattes og hva som ikke skal det, fortsetter Bergby.

– Og som vi ser i avisene, er oppdretterne allerede i gang med dette, sier hun. – Her mener vi det bør være overgangsregler.

– Hva skjer videre? Høringsfristen løp ut 4. januar, tre dager etter at grunnrenteskatten ble innført. Vi venter politiske diskusjoner i februar til april, før forslaget leveres før sommeren, slik at en kan vedta det før Stortinget tar ferie.

– Men allerede nå kan en si at oppdretterne nå må begynne å beregne skatt etter en lov de ikke kjenner til, avslutter Bergby.

Advokat Camilla Bergby, Thommessen. Foto: Trine Forsland