Vaksiner er viktige for Legemiddelindustrien

Erik Slinde uttrykker i iLaks den 18.August at en samlet legemiddelbransje unngår å utvikle lakselusvaksiner for heller å behandle for lakselus. Dette faller på sin egen urimelighet.

Utvikling av vaksiner er selvfølgelig attraktivt for et legemiddelselskap. Salg av vaksiner kan gi en stabil og forutsigbar inntekt over flere år, i motsetning til legemidler for behandling av sykdommer som kan variere ganske tilfeldig.

Lakselus er den største utfordringen for havbruket. Det er mange som konkurrerer om å finne den beste løsningen, og de medikamentelle behandlingene har også fått konkurranse av mange mekaniske behandlinger. Dette er en sunn konkurranse som bidrar til et bærekraftig havbruk, en sunn legemiddelindustri, og en underskog av leverandører av mekanisk avlusing. Alle kniver om å finne den behandlingen og forebyggingen som er mest effektiv og som ivaretar fiskevelferden.

Det ligger både mye prestisje og økonomi i å komme med en effektiv vaksine mot lakselus, men det er notorisk vanskelig å utvikle vaksine mot parasitter. Til tross for iherdig forskningsinnsats har vi fortsatt ingen vaksine mot lakselus, men vi er godt på vei. Flere av våre medlemsselskaper har jobbet tett med akademiske miljøer i mange år for å utvikle vaksiner mot lakselus. Blant annet med flere prosjekter i regi av Norges Forskningsråd og The Sea Lice Research Centre (SLRC) – noe som har resultert i både patenter og vitenskapelige artikler.

En effektiv vaksine vil fjerne behovet for kostbar avlusing og stressende fiskehåndtering.

Denne bransjen har utviklet en rekke vaksiner. Med de effektive vaksinene fra legemiddelindustrien har havbruksnæringen kunne redusere legemiddelindustriens antibiotika med 99 prosent siden toppåret i 1987. Alle er tjente med å unngå infeksjoner hos oppdrettsfisk.

Legemiddelindustrien vil fortsatt bidra til god fiskehelse slik at havbruket kan nå sine mål om både god fiskehelse og fortsatt vekst.