Utfordrer Vedum: – Lite forutsigbart for kommunene

Nyheter
0

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) har bedt finansministeren om å legge frem hva havbrukskommunene vil kunne budsjettere med i 2024.

Rammene for grunnrenteskatten, normprisråd og hvor store utbetalingene fra Havbruksfondet faktisk blir, er fortsatt uklart for havbruksnæringen og kystkommunene.

Helge André Njåstad (FrP) mener det er på overtid å få ut informasjon om dette til kommunene, som er godt i gang med budsjettarbeidet for neste år. Derfor utfordrer han Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til å fortelle hvor mye havbrukskommunene kan forvente å få:

– Det har vært vanskelig for kommunene å se effekten av grunnrenteskatten i sine budsjetter for 2024. Dette bør avklares, slik at havbrukskommunene kan legge inn korrekte tall i sine budsjetter før vedtak ute i kommunestyrene, skriver Njåstad i et spørsmål til finansministeren.

Sliter med budsjettene
Han etterlyser en oversikt over hvilke inntekter kommunene har fått fra fondet de siste årene, og Finansdepartementets anslag på hvor mye de kan budsjettere med i 2024-budsjettet, ut over det som allerede er lagt inn i rammetilskuddet.

– Problemet er at dette er lite forutsigbart for kommunene, sier Njåstad til iLaks.

– Har du fått noen tilbakemeldinger på dette fra havbrukskommuner?

– Ja, de fleste kommuner holder nå på med stramme budsjetter, men det er vanskelig å lage kommunebudsjett om dagen. Det er derfor jeg har utfordret Vedum på dette. Norske kommuner sliter med å få budsjettene i hop.

Vedum skal i spørretimen den 15. november ha gjentatt at kommuner vil få 3 milliarder kroner knyttet til reduserte barnehagesatser. Kommunene sliter imidlertid med å finne spor i statsbudsjettet etter de 2 milliardene som Vedum har opplyst at skal ligge i overføringene til kommunene, skriver Njåstad i spørsmålet til Vedum.

– Det har vært helt sentralt å sikre at vertskommunene skal sitte igjen med mer inntekter, som de kan bruke på skole, eldreomsorg og andre viktige velferdstjenester for innbyggerne sine. Minst halvparten av inntektene som kommer inn, skal tilbake til kommunesektoren, har Trygve Slagsvold Vedum (Sp) uttalt.

Bekymret for kommuneøkonomien
Flere Høyre-politikere har uttrykt bekymring for om grunnrenteskatten vil slå negativt ut på kommuneøkonomien, og at Havbruksfondet vil minske som følge av at konsesjonene kan bli mindre attraktive. På spørsmål om han deler bekymringen, sier FrP-politikeren:

– Vi er jo bekymret for at lakseskatten i stort vil gå ut over kommuneøkonomien. Regjeringen mener de kommer bedre ut, men vi mener at det er feil. Det blir mindre verdiskapning og mindre attraktivt, slik at kystkommuner samlet sett kommer dårligere ut. Det er helt klart at lakseskatten påvirker aktiviteten langs kysten, og da skatteinntektene til kommunene.

Les også: Havbrukskommune taper 15 millioner på grunnrenteskatten: – Kjip beskjed

Samme dag som Njåstad stilte spørsmålet til Vedum, ble det kjent av havbrukskommunene vil få 900 millioner kroner mer fra Havbruksfondet enn først foreslått. Den totale summen som skal fordeles ut fra fondet (om forslaget får tilslutning i Stortinget) er nå på 1,4 milliarder kroner.

Vedum har så langt ikke publisert sitt svar til Njåstad.