Havbruksfondet får 900 millioner ekstra

Nyheter
0

Regjeringen foreslår å øke overføringen til Havbruksfondet med om lag 900 millioner kroner, sammenlignet med det opprinnelige statsbudsjettet.

Totalt skal det utbetales 1,4 milliarder til kommuner og fylkeskommuner som legger til rette for oppdrettsvirksomhet, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Regjeringen er opptatt av at fellesskapets rike ressurser skal bidra til å bygge kystsamfunn og sikre velferd. De lokalsamfunnene som legger til rette for havbruk skal få mer igjen, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Opprinnelig var det foreslått at havbrukskommuner skulle få 1,2 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2024.

Fått ekstrainntekter
Havbruksfondet har fått ekstrainntekter som følge av auksjon av oppdrettstillatelser, samt at produksjonsavgiften for havbruk ble høyere enn budsjettert. Regjeringen har foreslått å øke Havbruksfondets andel av inntektene fra salg av ny kapasitet fra 40 til 55 prosent.

Dersom Stortinget gir sin tilslutning til regjeringens forslag, vil pengene utbetales i løpet av desember.

Pengene fordeles med 12,5 prosent til fylkeskommunene, og 87,5 prosent til kommunene. En del av kommunenes andel går til kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB over de siste to årene.

Vil holde grunnrente-løfte
Fra neste år vil kommunesektoren merke at grunnrenteskatten gir utslag på budsjettene, skriver Nærings- og fiskeridepartementet videre.

I 2024 budsjetterer regjeringen med 1,2 milliarder kroner fra produksjonsavgiften, mot 500 millioner kroner i år, og hele dette beløpet vil gå til Havbruksfondet.

– Regjeringen har lovet at kommunesektoren skal komme bedre ut etter at vi innførte grunnrenteskatt, nå følger vi opp. Fremover vil størrelsen på utbetalingene være mindre avhengig av at det tildeles ny produksjonskapasitet. Med regjeringens grep kan fylkeskommuner og kommuner se frem til høye og mer forutsigbare utbetalinger i årene som kommer, sier fiskeriministeren.

Flere politikere har ytret bekymring for om grunnrenteskatten også vil ta et jafs av havbruksfondet:

Les også: Havbrukskommune taper 15 millioner på grunnrenteskatten: – Kjip beskjed