Tromsø Seafood-biler stoppet med doble fraktbrev to ganger på en måned. Transportøren får skylden

Nyheter
0

Tromsø Seafood hevder at den polske transportøren har forfalsket papirene.

De store utfordringene knyttet til skadet fisk og fisk med sår, såkalt produksjonsfisk, har hatt mye fokus i vinter. Mattilsynet har rapportert om at det i enkelte uker har vært markedsandeler på nærmere 40 prosent av slik fisk. Det er ulovlig å eksportere «prodfisken» før den er feilrettet i Norge. På tross av eksportforbudet er det blitt avdekket flere tilfeller av ulovlig utførsel av laks. Nå har Mattilsynet trappet opp innsatsen for sikre at eksportforbudet overholdes.

En eksportør som har fått merke Mattilsynet sin økte tilstedeværelse er Tromsø Seafood. Den 9. april stoppet Statens Vegvesen en polskregistrert bil med 18 tonn «prodfisk». Føreren av bilen la frem to ulike fraktbrev. På bakgrunn av dette påla Mattilsynet omsetningsforbud for eksportøren, dersom de ikke innrettet seg.

Les også: Etterlyser konsekvenser som svir for «prodfisk»-jukserne: – Det er jo latterlig

Forfalsket fraktbrev
Knut Harald Kristiansen er daglig leder for Tromsø Seafood, som i sin tur er heileid datterselskap av Kristiansens polske selskap Transpartnergroup. Kristiansen har fortalt Mattilsynet at den aktuelle lasten med fisk ikke skulle til Polen, slik som fraktbrevet tilsa.

Han har forklart at fraktbrevene var forfalsket av transportøren for å unngå brudd på reglene om kabotasje. Kabotasje er transport hvor transportøren kjører mellom to steder innenfor en stat der transportøren ikke hører hjemme. Transportører med fellesskapstillatelse fra et annet EØS-land vil innenfor en tidsperiode på syv dager kunne utføre inntil tre innenlandske transporter med samme kjøretøy.

Nils Harald Kristiansen. Foto: Linked In

– Sjåførene gjør sånt for å unngå kabotasje. Det var en bil som hadde oppgitt at han skulle til utlandet, men som ikke gikk til utlandet, fremholder Kristiansen til iLaks, og legger til:

– Så det fikk vi jo avkreftet fra transportøren, og jeg kjørte fisken videre slik jeg skulle. Og den ble videreforedlet i Norge.

– Du sier at det er transportørene som har gjort noe feil. Men hvorfor skulle de gjøre det?

– For å unngå kabotasje, svarer han kort.

Kristiansen kommenterer ikke Mattilsynets brev utover dette, og forklarer at han må avslutte samtalen fordi han har fått et besøk.

Havari i Mandal
Fiskeforedlingsbedriften FineFish, med base i Fosnavåg, utstedte det ene fraktbrevet datert 8. april. Der stod det at lasten var 18 tonn fersk oppdrettet laks med betegnelsen «prod A 1-2 kg». I det andre fraktbrevet, utstedt 9. april, av det polske selskapet Kolanko Transport, fremgikk det at bilen var på vei fra FineFish sin avdeling Sandshamn på Ytre Sunnmøre, til BG Production i Bioalograd, Polen, med 18 tonn fersk fisk.

Ifølge administrerende direktør Ole Sande hos FineFish var den aktuelle fisken kjøpt av SalMar og var på vei til Mandal for filetering. Men så fikk de problemer.

– Vi fikk maskinhavari på Fiskelaget i Mandal, og så måtte vi re-selge. I dette tilfellet hadde vi ikke noe valg, sier han til iLaks.

Ifølge FineFish-direktøren fikk de muntlig beskjed om at partiet de solgte til Tromsø Seafood skulle til filetfabikken Abelvær i Trøndelags-kommunen Nærøysund.

Krevde feilrettingsgranti 
Sande understreker at FineFish er påpasselig med at kjøpere garanterer feilretting innenlands.

– Det står spesifisert på alle dokumenter, fastslår han.

Mattilsynet har bekreftet at de har sett en slik erklæring knyttet til salget.

Selv om han ikke er begeistret for at FineFish er blitt trukket inn i en «prodfisk»-sak, er Sande glad for at Mattilsynet øker innsatsen mot å avdekke uregelmessigheter.

– For oss er det veldig bra. Vi investerer jo tungt i feilrettingskapasitet. Så dess mer som blir stoppet, jo bedre er det for oss, sier han.

Andre tilfellet på kort tid
Dette er ikke første gang at en bil lastet med fisk eid av Tromsø Seafood er stoppet i år. Den 13. mars stoppet Statens Vegvesen en bil med 21 tonn produksjonsfisk på vei til Danmark.

Mattilsynet skal ha reagert på Tromsø Seafood sine forklaringer knyttet til disse to hendelsene. I det første tilfellet inngikk Tromsø Seafood avtale med Abelvær om feilretting etter at bilen ble stanset av Vegvesenet. Det samme skjedde i det andre tilfellet. Denne gangen ble det inngått en avtale om innfrysing hos Kråkøy Norcod.

«Vi mistenker at dere hadde til hensikt å omsette fisk med feil nevnt over, såkalla produksjonsfisk, ut av Norge uten at nødvendig feilretting ble gjennomført. Våre undersøkelser i saken viser at dere er kjent med hvilke regler som gjelder for slik fisk», har  seksjonssjef Lennart Floyd Berge skrevet i et brev til Tromsø Seafood datert 16. april.

Mattilsynet er blitt kontaktet om saken. De viser til brevet de sendte 16. april og til at Tromsø Seafood 3. mai bekreftet at eksportøren vil innrette seg etter påleggene.

iLaks har prøvd, men ikke lyktes i, å få en kommentar fra det polske selskapet Kolanko Transport.

FineFish sitt anlegg i Sandshamn. Dronefoto: Finefish