– Vi trenger ikke være helintegrert for å ha kontroll på hele verdikjeden

Nyheter
0

– Lovundlaks skal være god på drift.

Det har vært et år med svært gode resultater. Store investeringer, men også utfordring med ILA for Lovundlaks. 136 millioner kroner på auksjon for 623 tonn ekstra MTB. Nær 70 millioner på anlegget på Nesøya med ny fôrflåte, arbeidsbåt og landbase.

Den 12. april i år ble det under en rutinekontroll etablert mistanke om ILA ved lokaliteten Måvær. Da Mattilsynet stadfestet påvisning var Lovundlaks i gang med utslakting.

Lokaliteten Måvær. Bilde fra mai 2020. (Foto: Lovundlaks)

– Vi har hatt hell i uhellet i forhold til ILA-utbruddet. Den fisken skulle uansett vært utslaktet i begynnelsen av august. Vi har tatt ut de merdene hvor det var påvist ILA. Foreløpig, og bank i bordet, ikke opplevd noen forøket dødelighet relatert til ILA, sier Fjellgaard.

– Hvis det fortsetter å gå like bra med utslaktingen over de neste ukene, vil jeg si vi har kommet greit ut av det totalt sett, sier Kjetil Fjellgaard.

Sårbare på pris
Når iLaks besøker Lovundlaks har de nær 400.000 laks igjen som skal slaktes på lokaliteten. Selskapet regner med å være ferdig utslaktet i løpet av uke 24.

– Det er klart det vil gjøre et innhogg i forhold til den totale produksjonen vår i år. Vi blir noe sårbare på pris når vi tar ut så store volum på kort tid, sier han.

– Ser vi på utfordringene med ILA både rundt oss og i hele landet, må vi tenkte  vi har vært heldige oppe i det hele, konkluderer Fjellgaard.

– Oppdrett og ikke noe mer
– Det er drift vi i Lovundlaks skal være god på. Vi skal sørge for at fisken trives og får mat. At folka har det bra på jobb. Vi er klare på hva vi skal drive med. Det er oppdrett av fisk, sier økonomi- og personalleder Kjetil Fjellgaard i Lovundlaks.

– Vi ser ikke for oss å drifte servicebåter, brønnbåter eller ha egen foredling. I stedet leier vi dette hos andre aktører.

– Det gjør at vi klarer å holde organisasjonen såpass effektiv. Det tror vi er ett av våre fortrinn, sier han.

Kjetil Fjellgaard er økonomileder i Lovundlaks.

Lovundlaks produserer i all hovedsak laks som går til industrien i Europa. Enkeltpartier går likevel ut med fly. Alt selges til ulike norske eksportører.

– Vi ønsker å kunne ha kontroll på store deler av verdikjeden, uten at vi skal være et helintegrert selskap av den grunn, sier Fjellgaard.

–  Vi ønsker at andre kan få gjøre det de er gode på, mens vi gjør det vi er gode på, sier Fjellgård.

Blant annet har Lovundlaks gjort et femårig charter på servicebåt med KB gruppen. De leverer servicetjenester til selskapets anlegg til en verdi av totalt 80 millioner kroner.

 

Bokstavkrøll i Tallin
Sent på kvelden den 31. mai ankom fôrflåten «Trygve Hoff» lokaliteten fra verftet i Tallin.

De ansatte fikk seg en overraskelse jo nærmere den kom. Her var det noe som ikke kunne stemme.

Den kjente visesangeren fra Nordland skrev vel ikke navnet sitt slik, «Trigve Hoff» .

Skiltet står på flåten fortsatt, men nytt skilt er under produksjon og sendes snart fra Tallin.

Lovundlaks har standarisert seg på en type flåte.

– Forflåten AC 450 tonn Comfort er av samme type som de to foregående. Litt mer utstyr knyttet til Global G.A.P., slik som Biovac anlegg for kloakk og hybridpakke blant annet, forteller driftsleder Arnt Petter Olsen.

«Trygve Hoff» er utstyrt med åtte luftfôringslinjer, 2×200 kva aggregat, AKVA Hybrid batteriløsning og kamerasystem for 14 merder. I tillegg kommer fôrflåten med Novec brannslukkesystem, redningsflåte og skrårampe for utskyvning av liten båt.

Les også: Lovundlaks kjøper nok en fôrflåte fra AKVA Group.

Fôrflåta «Trygve Hoff» – levert av AKVA Group til Lovundlaks.

Arnt Petter Olsen har jobbet som driftsleder siden mars i fjor. Han har vært i Lovundlaks siden 2009. Først som røkter, så med not og fortøyningsansvar i tillegg.

– Da forrige kvalitetssjef sluttet tok jeg over noen av hans oppgaver, og er nå driftsleder, forteller han.

– Må tørre å være fornøyde
– Lakseprisen lå høyt gjennom store deler av andre kvartal. På et nivå vi for få måneder ikke kunne se for oss, selv om det har falt noen kroner de siste ukene, sier Kjetil Fjellgaard.

– Med pris på mellom 50 og 60 kroner skal vi være veldig fornøyde. Der vil de aller fleste vil tjene gode penger. Jeg tror det er viktig å tørre å si seg fornøyd. Et prisnivå både vi som oppdrettere, eksportørene og kundene kan leve med, sier han.

Driftsleder Arnt Petter Olsen og økonomileder Kjetil Fjellgaard.

– Har vi fokuset på effektiv drift og lykkes med biologien, skal det være mulig å tjene gode penger i mange år fremover. Markedet har vært ekstremt volatilt de siste årene, og biologien styrer også i stor grad. Det må vi fortsatt være veldig bevisst på, sier Fjellgaard.

– Vi som en mindre aktør har veldig liten påvirkning på prisen fra uke til uke. Da må vi heller tenke strategisk på hvordan vi jobber med salg og sikringer. Da får vi et godt fundament i åra som kommer, avslutter Kjetil Fjellgård.

Nøkternhet i blodet
Gode resultater og store investeringer til tross.
– Vi i Lovundlaks er egentlig ganske nøktern, proklamerer leder Jakob Palmer Meland.

– Det er i kulturen til alle sammen. Både generasjonen før, og de som jobber i Lovundlaks i dag. Nøkternhet er noe som ligger i blodet, sier Meland.

Da lurer iLaks på hva egentlig er nøkternhet her.

– Jeg var og så på den flotte nye fôrflåten. Jeg må si det var en veldig flott og dyr TV vi hadde fått levert. Ultra HD plasma og greier, sier han og ler høyt i det en ansatt passerer forbi.

I år er det 50 år siden den første smolten ble satt et steinkast fra basen til Lovundlaks. I Hans-Petter Melands gamle album har de funnet disse bildene, som viser han (i rød genser) sammen med Vigner Olaisen (i grå kjeledress), Steinar Olaisen (i blå kjeledress) og Thorvald Thomassen (med lue). Foto: Lovundlaks

Godt lokalt samarbeid
Lovundlaks har et tett samarbeid med andre aktører i regionen. Ikke minst med nærmeste nabo Nova Sea, Selsøyvik Havbruk og Kvarøy Fiskeoppdrett. I tillegg slakter de laksen hos Mowi på Herøy.

Sistnevnte trekkes særlig frem av Kjetil Fjellgaard. Foruten slakting leier de brønnbåt enten det er for innfrakting eller avlusing.

– Vi forsøker å være fleksible, men vi opplever at Mowi virkelig strekker seg langt for oss også. Som en stor og dominerende aktør er de en viktig bidragsyter for den infrastrukturen som er på Helgeland, sier Fjellgaard.

– For oss som små- og mellomstor oppdretter er samarbeidet med Mowi veldig viktig, påpeker Kjetil Fjellgaard.

«Ro Master» losser fisk ved Mowi på Herøy i Nordland. FOTO: Aslak Berge

Langsiktig avtale
Det planlegges nytt slakteri hos naboen Nova Sea. De bruker dagens slakteri på Lovund kun i enkeltperioder for å ta unna toppene som ikke kan tas på Herøy.

Selskapet har en langsiktig hovedavtale med Mowi som i utgangspunktet skal slakte all laksen. Det utgjør rundt 10.000 tonn sløyd vekt i året.

Lovundlaks har en langsiktig avtale med Mowi som i utgangspunktet skal slakte all laksen deres, som utgjør rundt 10.000 tonn sløyd vekt i året.

Når slakteriet til Nova Sea er ferdig utbygd om noen år er kapasiteten større på Lovund.

– Vi får se når det er klart om det da er aktuelt for Nova Sea og oss å gå tilbake, men det er ikke noe vi har tatt stilling til nå, sier Fjellgaard.

Kan snart puste ut
Det har vært mye ekstra arbeid nå i vår i forbindelse med lokaliteten Måvær. Full nedvasking er en stor jobb.

– Det har vært opp med gamle anlegg og nye anlegg er kommet på plass. Mye arbeid med refortøying. Det begynner å roe seg litt nå fremover, sier driftsleder Arnt Petter Olsen.

– Når vi er ferdig utslaktinga på Måvær kan vi kanskje puste litt ut en stund. Så gjør vi oss klare til nye store tak, avslutter Arnt Petter Olsen.

«Ro North». (Foto: Lovundlaks)