Tre oppdrettsnaboer fikk felles klage mot Salfjord avvist

Nyheter
0

Miljødirektoratet ga ikke klagerne medhold.

Salfjord søkte i 2019 om tillatelse til å etablere et landbasert anlegg for produksjon av settefisk og matfisk av laksefisk på Tjeldbergodden i Aure kommune. Statsforvalteren i Møre og Romsdal fattet i fjor vår vedtak om tillatelse for første byggetrinn etter forurensningsloven.

Tillatelsen innebærer en maksimal stående biomasse på 21.000 tonn. Dette tilsvarer nærmere 27 konsesjoner innen konvensjonelt oppdrett i sjø, en produksjon på 36.500 tonn laks i året, eller opptil 500.000 laksemåltider per dag året rundt. Tillatelsen gjelder også produksjon av 30 millioner smolt per år, noe som gir stor fleksibilitet i selskapets produksjonsplaner.

Statsforvalterens tillatelse etter forurensningsloven ble påklaget i felles klage fra tre aktører, som alle driver med landbasert oppdrett i nærheten av det omsøkte anlegget til Salfjord.

Les også: Lumarine tapte i retten

Klagerne viser til et tidligere avslag fra Mattilsynet, og klagerne mener denne vurderingen tilsier at prosjektet ikke er teknisk tilfredsstillende for produksjon ved denne lokaliteten i nær avstand til eksisterende bedrifter. Klagerne mener den økte risikoen må vurderes i forhold til dyrevelferdsloven.

Miljødirektoratet avviser klagene som har kommet inn mot Salfjord sine oppdrettsplaner, skriver Tidens Krav.

Daglig leder i Salfjord, Hans Ramsvik, er tilfreds med avslaget på klagen fra de tre oppdretterne.

– Klager forsinker framdriften, men slik er spillereglene. Vi startet arbeidet tilbake i 2017 og prosessene hos de forskjellige myndighetene har vært omfattende og tidkrevende. Tillatelsene er gitt basert på våre søknader vi og ser frem til at klagebehandlingene også blir ferdig. Jeg er trygg på at saksbehandlingen hos forvaltningen har vært grundig og vi ser ingen grunn til at klagene skal få medhold. Men det er alltid en prosessrisiko, så vi ser frem til avgjørelsene, sier Ramsvik til Tidens Krav.

Salfjord har valgt å arbeide tett sammen med Artec Aqua, som blant annet har levert tilsvarende teknologi og tilnærmet lik totalentreprise til Salmon Evolution litt lenger sør i fylket.

Hans Ramsvik er CEO i Salfjord. Foto: Salfjord