Totalt 15.359 tonn vil være til salgs under lakseauksjonen. Slik er fordelingen mellom produksjonsområdene

Nyheter
1144

Nærings- og fiskeridepartementet har avgjort hva som vil være til salgs av tillatelseskapasitet i auksjonstildelingen av akvakulturtillatelser.

Det melder Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider.

Etter flere år med liten vekst, har regjeringen åpnet for mer produksjon i laksenæringen. Nye laksetillatelser skal selges gjennom en åpen auksjon. Minsteprisen er satt til 120.000 kroner per tonn. Auksjonen har oppstart 18. juni.

På bakgrunn av tildelingen av kapasitetsøkninger til fastpris har departementet besluttet at
følgende mengde tillatelseskapasitet vil være tilgjengelig gjennom den forestående
auksjonen:

Produksjonsområde Tilgjengelig kapasitet
1: Svenskegrensen til Jæren

609

7: Nord-Trøndelag med Bindal

2.033

8: Helgeland til Bodø

2.654

9: Vestfjorden og Vesterålen

2.585

10: Andøya til Senja

2.303

11: Kvaløya til Loppa

1.572

12: Vest-Finnmark

2.970

13: Øst-Finnmark

633

Totalt

15.359