To tredjedeler av de ansatte ved Cermaqs slakteri i Steigen permittert

Nyheter
793

49 av 66 av faste slakteriarbeidere permittert i fem uker.

Ifølge Avisa Nordland startet permitteringene i månedskiftet mai/juni.

– Årsaken er algeangrepene som både vi og andre oppdrettsselskap har vært utsatt for. Vi har for tiden ikke noe fisk å slakte, sier kommunikasjonssjef i Cermaq, Astrid Aam.

I begynnelsen av juni bekreftet Cermaq at de hadde mistet to millioner fisk på lokalitet Tortenneset, innerst i Ofotfjorden, på grunn av algeoppblomstringen. Til sammen har Cermaq mistet cirka 2,8 millioner fisk.

Aam bekrefter overfor avisen at det blant annet var fisk fra anleggene i Ofotfjorden som skulle slaktes i Steigen, og som førte til at de ansatte måtte permitteres.

Selskapet lyktes senere med å evakuere fire millioner laks fra Sagfjord-området i Nordland til lokaliteter i Nordfold i Steigen.

Så langt er 13.432 tonn laks død på grunn av algeoppblomstringen, ifølge tall fra Fiskeridirektoratet.