Ola Elvestuen. FOTO: Venstre

Tillater ikke import av skotsk oppdrettslaks

Nyheter
903

Klima- og miljødepartementet gir ikke tillatelse til innførsel av oppdrettslaks fra Skottland til oppdrett i Norge.

«Bestandene av norsk villaks har lenge vært i sterk tilbakegang. Risikoen for ytterligere belastninger på villaksen er for stor til at innførsel og bruk av den skotske oppdrettslaksen kan tillates», skriver departementet på sine hjemmesider.

– Vi har et særskilt internasjonalt ansvar for å ta vare på den norske villaksen. Den er allerede utsatt for negativt påvirkning fra rømt, norsk oppdrettslaks. Innblanding av fremmede gener vil forsterke den negative effekten. Derfor avslår vi søknaden om innførsel av laks med delvis skotske gener til oppdrett i Norge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Trussel mot villaksen
Genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks regnes som den største trusselen mot norsk villaks. Norge har noen av de viktigste leveområdene for atlantisk laks. Om lag en tredjedel av den totale bestanden finnes i Norge. Import av oppdrettslaks med utenlandsk opphav har etter gjeldende regelverk aldri tidligere blitt tillatt.

Formålet med innførselen av den skotske laksen er å bygge opp en ny avlslinje i Norge for videresalg til matfiskprodusenter.

̶    Det er behov for nye avlslinjer i norsk oppdrettsnæring, men disse må baseres på norske villaksgener, sier Elvestuen.

Risikovurderinger fra Norsk institutt for naturforskning slår fast at rømt oppdrettslaks med delvis skotsk opphav øker sannsynligheten for negativ effekt på norske villaksbestander.

Opprettholder avslag
Alternative tiltak til et avslag, som strengere rømningstiltak gjennom bruk av landbaserte eller lukkede anlegg, bruk av steril laks og merking, er vurdert i samråd med Nærings- og Fiskeridepartementet.

«Men etter en grundig vurdering har Klima- og miljødepartementet kommet til at Miljødirektoratets vedtak om avslag må opprettholdes. Departementets vedtak om å ikke gi tillatelse til innførsel er dermed endelig», skriver departementet.