– Tilbudsdynamikken i lakseoppdrett har endret seg

Nyheter
247
Tidligere idag ble det kjent at Nordea Markets opprettholder sitt negative markedssyn på oppdrettsektoren. Analytiker Kolbjørn Giskeødegård spår prisfall – til 60 kroner i 2017 og 54 kroner i 2018.
Samtidig kommer konkurrenten Pareto Securities ut med en sektorrapport. Her er konklusjonene i motsatt ende av skalaen.
Skifter fokus
«Forventningene for 2017e har økt mye, og vi forventer ikke ytterligere konsensus inntjeningsoppgraderinger på 2017e. Men da forventningene for 2018e og 2019e fortsatt er for lave, tror vi det vil være noen kjøpsmuligheter i H1 17e, før fokuset skifter til 18e og 19e. Vi fortsetter å rangere sektoren som Kjøp, og våre toppvalg er Lerøy Seafood Group og Marine Harvest», skriver Paretos analytikere Henning Lund og Carl-Emil Kjølås Johannessen i en dagsfersk analyse.
Analyseduoen påpeker at etterspørselssiden holdes oppe av tre store land.
«De fleste modne markeder øker etterspørselen ved å flytte laks fra fiskedisken til ferdigpakket ferskvare. Kina og USA virker som høyvekstmarkeder, og Russland kan ende importforbudet, som er positivt for norsk laks.»
Tilbudsiden har også endret karakter de siste årene.

«Vi mener at tilbudsdynamikken i lakseoppdrett har endret seg fra opportunistisk (syklisk) til regulert, og at inntjeningen derfor vil bli mer forutsigbar og stabil. Dette bør gi høyere multipler. Så langt har aksjekursene økt kun på bakgrunn av økt inntjening og ikke multippelekspansjon.»

Supermajors
Pareto foretrekker de to største lakseoppdretterne, Marine Harvest og Lerøy Seafood Group, som de sikreste kortene i dette spillet.

«Vi finner de to største lakseoppdretterne priset likt eller lavere enn sine konkurrenter, og da disse to også vil ha den beste marginforbedring grunnet høyere kontraktpriser og økte ørretpriser (LSG), anbefaler vi å kjøper supermajors«, heter det i Pareto-analysen.