FOTO: Frostating lagmannsrett

Tidligere EWOS-leder dømt til fengsel i korrupsjonssak

Nyheter
1223

I en Økokrim-sak er to menn dømt til henholdsvis to og et halvt år og ett år og fire måneder i fengsel for flere tilfeller av grov korrupsjon. Frostating lagmannsrett frifant en tiltalt.

Det opplyser Økokrim i en pressemelding.

Saken gikk for Frostating lagmannsrett fra 21.januar til 7. mars, etter at alle tre anket dommen fra tingretten. 

Den tidligere EWOS-lederen er dømt til fengselsstraff i to og et halvt år for tre tilfeller av grov korrupsjon og ett tilfelle av simpel korrupsjon. Straffen er redusert med 1,5 år fra dommen i tingretten. 63-åringen har ifølge lagmannsretten mottatt vel 1,22 millioner kroner og får inndratt 895.126 kroner.

Han er frifunnet for ett tilfelle av grov korrupsjon og for grov økonomisk utroskap. I dommen heter det at overføringene pågikk over en periode på syv og et halvt år, og at handlingen bærer preg av å «være veloverveid og med et fast forsett».

– Jeg har vært frustrert over ikke å bli trodd, og over å bli fremstilt som en skurk, sa den tidligere EWOS-lederen under ankesaken.

Cargill, som kjøpte opp EWOS for tre år siden, var ikke part i saken, men bistod Økokrim i etterforskningen av saken.

I samme sak er en 56-åring fra Sunnfjord domfelt for to tilfeller av grov korrupsjon etter å ha betalt 483.405,50 kroner i bestikkelser. Mannen idømmes fengselsstraff på ett år og fire måneder. 56-åringen er frifunnet for grov økonomisk utroskap og selvvask (hvitvasking av utbyttet fra egne straffbare handlinger).

En 59-åring fra Hordaland ble frifunnet for to tilfeller av grov korrupsjon.

Dommen ble avsagt under dissens og er ikke rettskraftig.

I samme sakskompleks er en person tidligere dømt til fengselsstraff i elleve måneder for grov korrupsjon i en tilståelsessak.

– Dette er alvorlig økonomisk kriminalitet, men lagmannsretten valgte å gi lavere straff enn tingretten. Lagmannsretten fant ikke bevis for et like stort omfang av korrupsjon som tingretten gjorde, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik hos Økokrim til NRK.

Harbo-Lervik sier videre at påtalemyndigheten nå skal vurdere om det er aktuelt med en anke.