Tidligere EWOS-leder dømt til fengsel i fire år

Nyheter
1552

Sør-Trøndelag tingrett har dømt en tidligere leder i EWOS til fire år i fengsel og inndragning av utbytte med 1,5 millioner kroner.

63-åringen er domfelt for fem tilfeller av grov korrupsjon i perioden 2003-2015 etter å ha mottatt vel 2,5 millioner kroner fra ulike leverandører, og for grov økonomisk utroskap, opplyser Økokrim i en pressemelding.

* Les også: Tidligere EWOS-leder tiltalt for grov korrupsjon av Økokrim

I dommen heter det at mannen «systematisk og planmessig har utnyttet sin posisjon som en sentral medarbeider» til å «skaffe seg store private fordeler fra EWOS sine leverandører og kontraktsparter» over mange år.  Sør-Trøndelag tingrett fastslår at «korrupsjon representerer svært samfunnsskadelig virksomhet» og at allmennpreventive hensyn derfor tilsier «et strengt straffenivå i slike saker».

I samme sak er en 56-åring og en 58-åring dømt for å ha gitt bestikkelser på henholdsvis vel 1,5 millioner kroner og vel 850.000 kroner. 56-åringen er domfelt for to tilfeller av grov korrupsjon, grov økonomisk utroskap og grov selvvask (hvitvasking av utbytte fra egne straffbare handlinger). Han frifinnes for ett tilfelle av grov korrupsjon. Mannen er dømt til fengsel i tre og et halvt år og får inndratt utbytte med 75.000 euro. 58-åringen er dømt til fengsel i to år for to tilfeller av grov korrupsjon. De to mennene må betale saksomkostninger med 50.000 kroner hver.

Dommen er ennå ikke rettskraftig.

I september 2016 ble en person dømt til fengselsstraff i 11 måneder for grov korrupsjon i en tilståelsessak i samme sakskompleks. Personen skal ha overført 691.109 kroner til den tidligere EWOS-lederen. I dommen står det at mannen valgte å betale fakturaene fra den tidligere lederen, fordi han var redd for å miste oppdrag for EWOS.