Tenker nye tanker

Nyheter
552

På lokaliteten Molnes, langs veien mellom Etne og Skånevik, ligger den. En svær lukket og flytende vanntank. Full av energisk og hoppende oppdrettslaks.

– Dette er et storskala forskningsprosjekt. Aqua Farm Equipment har levert teknologien og Marine Harvest står for driften, forteller Bjarte Sævareid fra Region Sør i Marine Harvest. Han er ansvarlig for aktiviteten ved anlegget.

En fôrbåt fra Skretting passerer lengre ute på Skåneviksfjorden. Både Marine Harvest og Alsaker Fjordbruk har flere åpne oppdrettsanlegg her i fjorden.

– Vi i Marine Harvest er ganske sikre på at sånn det drives idag ikke er sånn det drives om 20 eller 30 år, sier Sævareid.

– Dette er en 21.000 kubikks glassfibertank. Så vidt jeg vet er det den største i sitt slag i verden. Vannet forsynes med fire pumper, forklarer han. Sjøvannet hentes fra 50 meters dyp i fjorden, fra vannmasser hvor det er lite luselarver.

Blant nysgjerrige lyttere er tre utsendinger fra Miljø og Energi-komiteen på Stortinget; Heikki Holmås (SV), Erik Milde (Høyre), og Oskar Grimsrud (FrP), samt en rekke lokalpolitikere og journalister.

– Vi satte ut fisk 18. november, og gjorde da målinger på at det ikke var lus i anlegget. Men i begynnelsen av desember var det en storm her, og etter det har vi funnet moderate mengder med lus. Vi har ikke foretatt avlusning, mengdene er lave, sier han.

– Men kommer de inn, luselarvene, gjennom slangene? Det er vel ikke noen som har kastet de inn? undrer en humrende stortingsrepresentant Heikki Holmås.

– Under stormen var det så stor sjø at vi fikk overslag (over kanten), forklarer Aqua Farms mann på anlegget.

Marine Harvest er spente på resultatene av prosjektet. Det er for tidlig å trekke noen bastante konklusjoner.

– Det er sterke meninger for og i mot dette. Vi vil prøve det ut og se. Vi har ikke hatt avlusning. Men vi har satt ut noen rensefisk (rognkjeks), sier Sævareid, og understreker at fisken trives i anlegget.

– Vi har max 200.000 fisk i en merd. Det har mye å si for lønnsomheten. Rensefisken, rognkjeks, utgjør en relativt stor andel – mer enn den tradisjonelle to prosents andel, sier han videre.

På flere andre lokaliteter Marine Harvest driver, står det til sammenligning over en million fisk fordelt på flere merder.